Keresési kifejezés: Mt 9,32-38

Mt 9,32-38 (Káldi-Neovulgáta)

Amikor ezek elmentek, íme, odahoztak hozzá egy néma megszállottat. Kiűzte belőle az ördögöt, és a néma megszólalt. A tömeg elcsodálkozott: »Soha nem történt még ilyen Izraelben!« A farizeusok pedig azt mondták: »Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.« Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.«

Ugrás a hivatkozott fejezethez