Keresési kifejezés: Lk 1,39-56

Lk 1,39-56 (Káldi-Neovulgáta)

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: »Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.« Mária erre így szólt: »Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben , mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát . Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék , mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas , és Szent az ő Neve . Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik . Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevélykedőket . Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt . Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat . Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról , amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre« . És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatért házába.

Ugrás a hivatkozott fejezethez