96 (95). ZSOLTÁR. AZ ÚR KIRÁLY ÉS BÍRÓ

1Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak!

2Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét!

3Hirdessétek dicsőségét a pogányok között, csodatetteit minden nép előtt!

4Mert nagy az Úr és méltó a dicséretre, félelmetesebb ő minden istennél.

5A népek minden istene üres káprázat, az Úr azonban az ég alkotója.

6Előtte fenség és méltóság, szentélyében hatalom s fényesség.

7Adjatok az Úrnak, népek törzsei, adjatok az Úrnak tiszteletet és hatalmat!

8Adjátok meg az Úrnak neve tiszteletét! Ígérjetek áldozatot és hozzátok színe elé,

9szent udvarában imádjátok az Urat! Minden föld remegjen előtte,

10hirdessétek a pogányoknak: „Király az Úr!” Megszilárdította a földet, hogy ne inogjon, igazságosan kormányozza a népeket.

11Örüljön az ég, ujjongjon a föld, vele együtt zengjen a tenger s ami benne van!

12Vigadjon a rét és minden virága, örüljenek az erdő fái az Úr színe előtt!

13Mert nézd, közeledik, jön, hogy kormányozza a földet. Igazságosan uralkodik majd a földkerekségen és hűségesen a népek fölött.