1Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által:

2kegyelem és béke adassék néktek bőségesen Isten és a mi Urunk, Jézus megismerésében!

3Mindazzal, ami a vallásos élethez szükséges, megajándékozott minket az ő isteni ereje azáltal, hogy megismertük őt, aki meghívott minket dicsőségével és erejével.

4Ezek által kaptuk meg azokat a számunkra drága és magasztos ígéreteket, hogy általuk az isteni természet részeseivé váljatok, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a bűnös kívánság okoz a világban.

5Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekhez társuljon igaz emberség, az igaz emberséghez ismeret,

6az ismerethez önuralom, az önuralomhoz állhatatosság, az állhatatossághoz vallásosság,

7a vallásossághoz testvéri szeretet, a testvéri szeretethez pedig minden ember iránti szeretet.

8Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk, Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.

9Akiben pedig nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy megtisztult régi bűneiből.

10Ezért tehát, testvérek, igyekezzetek még jobban megerősíteni meghívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, soha nem fogtok megbotlani.

11Így széles kapu tárul előttetek a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

12Ezért mindig emlékeztetni foglak titeket ezekre, bár ismeritek mindezt, és szilárdan álltok a jelen való igazságban.

13Mégis helyesnek tartom, hogy míg ebben a sátorban lakom, emlékeztetéssel ébren tartsalak titeket.

14Tudom ugyanis, hogy közel van a sátorbontás ideje, amint a mi Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta.

15Mindent megteszek azonban, hogy távozásom után is mindig emlékezzetek ezekre.

16Mert nem elmésen kifundált történeteket követve adtuk tudtotokra a mi Urunk, Jézus Krisztus hatalommal való eljövetelét, hanem mint akik szemtanúi voltunk az ő fölségének.

17Ugyanis ő az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget kapott, amikor ez a hang jött hozzá a Magasztos Dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!”

18Mi hallottuk ezt az égből jövő hangot, amikor vele voltunk a szent hegyen.

19Továbbá igen szilárd prófétai szó birtokában vagyunk, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg a nap föl nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kel szívetekben.

20Mindenekelőtt azt kell megértenetek, hogy az Írás egyetlen jövendölése sem származik a próféta saját értelmezéséből.

21Ugyanis sohasem emberi akaratból származott a jövendölés, hanem a Szentlélektől vezetve szóltak Isten kezdeményezésére emberek.