Jónás megmenekül.

1Az Úr odarendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást. Jónás három nap és három éjjel a hal gyomrában volt.

2A hal gyomrában Jónás így imádkozott az Úrhoz:

3Szorongattatásomban az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott; az alvilág gyomrából kiáltottam, és ő meghallotta hangomat.

4A mélybe vetettél, a tenger mélyére, körülvett az áradat; örvényeid és hullámaid összecsaptak fölöttem.

5Így szóltam: Elvetettél színed elől. Bárcsak meglátnám még szent templomodat!

6A vizek torkomig hatoltak, körülvett a mélység, hínár borítja fejemet

7a hegyek tövében. Leszálltam a föld alatti országba, a régmúlt idők népei közé, de kimentetted a pusztulásból életemet, Uram, én Istenem!

8Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra emlékeztem, és imám eljutott színed elé, szent templomodba.

9Akik mihaszna (bálványokat) szolgálnak, elfordulnak az irgalmasságtól.

10Én azonban a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam, mert az Úrtól jön a szabadulás.

11Az Úr szólt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra.