1Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak: „Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót az alvilágból.

2Hiszen véletlenül keletkeztünk, és majdan úgy leszünk, mintha sose lettünk volna. Hisz orrunkban csak füst az élet lehelete, és a gondolkodás csupán szikra a szívünk lüktetésekor.

3Ha elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek meg elillan, mint a lenge szellő.

4Idő múltán még a nevünk is feledésbe merül, és senki sem gondol többé tetteinkre. Életünk elmúlik, ahogy a felhőnek nyoma vész, eloszlik, mint a köd, amit elűznek, és a melegükkel a földre nyomnak a nap sugarai.

5Életünk csak egy árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlődik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.

6Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban!

7Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se!

8Koszorúzzuk magunkat feslő rózsákkal, még mielőtt elhervadnának!

9Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!

10Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán ősz hajától ne riadjunk vissza!

11Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit.

12Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.

13Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.

14Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó.

15Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai.

16Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.

17Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!

18Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.

19Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!

20Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül!”

21Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket.

22Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni.

23Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette.

24A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják.