Beosztás a táborban és útközben

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz:

2»Ki-ki a maga csapata, jelvénye, zászlaja és nagycsaládja szerint táborozzon Izrael fiai közül a szövetség sátra körül.

3Keletre Júda üsse fel sátrait, seregének csapatai szerint; fiainak fejedelme Nahson, Aminádáb fia legyen;

4a törzséből való harcosok száma összesen: hetvennégyezer-hatszáz.

5Mellette táborozzanak az Isszakár törzséből valók; fejedelmük Natanael, Szuár fia legyen;

6harcosainak száma összesen: ötvennégyezer-négyszáz.

7Zebulon törzsében Eliáb, Helon fia legyen a fejedelem;

8a törzséből való harcosok száma összesen: ötvenhétezer-négyszáz.

9Júda táborának megszámláltjai összesen: száznyolcvanhatezer-négyszáz. Ezek induljanak elsőknek csapataik szerint.

10A déli oldalon, Rúben fiainak táborában Eliszúr, Sedeúr fia legyen a fejedelem;

11megszámlált harcosainak száma összesen: negyvenhatezer-ötszáz.

12Mellette táborozzanak a Simeon törzséből valók; fejedelmük Salámiel, Szúrisaddáj fia legyen,

13megszámlált harcosainak száma összesen ötvenkilencezer-háromszáz.

14Gád törzsében Eliászáf, Dúel fia legyen a fejedelem;

15megszámlált harcosainak száma összesen: negyvenötezer-hatszázötven.

16Rúben táborának megszámláltjai, csapataik szerint, összesen: százötvenegyezer-négyszázötven; másodiknak induljanak.

17Aztán szedjék fel a leviták a bizonyság sátrát, tisztük és csapataik szerint; ahogy felállítják, úgy tegyék le is; mindenki a maga helye és rendje szerint vonuljon.

18A nyugati oldalon Efraim fiainak tábora legyen; fejedelmük Elisáma, Ammiúd fia legyen,

19megszámlált harcosaik száma összesen: negyvenezer-ötszáz.

20Mellettük Manassze fiainak törzse; fejedelmük Gamáliel, Fadasszúr fia legyen,

21megszámlált harcosainak száma összesen: harminckétezer-kétszáz.

22Benjamin fiainak törzsében Abidán, Gedeon fia legyen a fejedelem;

23megszámlált harcosainak száma összesen: harmincötezer-négyszáz.

24Efraim táborának megszámláltjai, csapataik szerint, összesen: száznyolcezer-egyszáz; harmadiknak induljanak.

25Az északi részen Dán fiai táborozzanak; fejedelmük Ahiézer, Ammisaddáj fia legyen;

26megszámlált harcosainak száma összesen: hatvankétezer-hétszáz.

27Mellette az Áser törzséből valók üssék fel sátraikat; fejedelmük Fegiel, Okrán fia legyen,

28megszámlált harcosainak száma összesen: negyvenegyezer-ötszáz.

29Naftali törzséből Áhira, Enán fia legyen a fejedelem;

30harcosainak száma összesen: ötvenháromezer-négyszáz.

31Dán táborának megszámláltjai összesen: százötvenhétezer-hatszáz; utolsóknak induljanak.«

32Izrael fiainak száma, miután mindet megszámolták nagycsaládjaik és hadosztályaik csapatai szerint, a következő volt: hatszázháromezer-ötszázötven.

33A levitákat nem számlálták meg Izrael fiai között, mert az Úr úgy parancsolta Mózesnek.

34Egészen úgy is tettek Izrael fiai, ahogy az Úr parancsolta: csapataik szerint táboroztak és nemzetségeik meg nagycsaládjaik szerint indultak.