Szent Máté apostol és evangélista

szeptember 21.

Máté (Márk Lévinek nevezi) vámos volt Kafarnaumban, Jézus a munkahelyéről hívta el. Ő az első evangélium szerzője. Később, a hagyomány szerint Etiópiában, a parthusoknál és Perzsiában hirdette az igét. Ereklyéit Salermóban (Dél-Olaszország) őrzik.

Rembrant van Rijn: Az angyal megihleti Szent Mátét, 1661, Louvre, Párizs.

Máté Kafarnaumban született. A pénzváltóasztal mellől hívta meg őt az Úr. Az első evangélium szerzője. A hagyomány szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Etiópiában halt vértanúhalált. Ünnepét azon a napon tartja az Egyház, amikor testét Keletről a 10. század közepén Salernoba vitték át, ahol jelenleg is őrzik.

Jézus meghívása sokféle embert sokféle helyzetben ért. Én vajon meghallom-e Jézus hívószavát? Kész vagyok-e követni, nyomába szegődni, élni azt a hivatást, amelyet nekem adott?

http://www.katolikus.hu/szentek/0921.html

A szentmise olvasmányai

Ef 4,1-7.11-13
Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesül a kegyelemben.

Mt 9,9-13
Jézus szólt Máténak: "Kövess engem!" Ő azonnal fölkelt, és követte az Urat.