Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje

július 23.

Svéd származású férjes asszony volt, nyolc gyermek anyja. Egy zarándoklat után félje a ciszterci rendbe lépett, Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. Megírta látomásait, és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Leányával, Szent Katalinnal Itáliába költözött, és Rómában halt meg 1373-ban.

zent Brigitta az Istenkeresés útján járt. Az aszkézis - a lemondás - gyakorlásával adott példát nekünk. Kövessük bűnbánattal, Isten és embertársaink iránti szeretettel. Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket hozott a világra, akiket nagy gonddal nevelt. Szent Ferenc Harmadik Rendjébe lépett. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. 1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án.
II. János Pál pápa (Sziénai Szent Katalinnal és Avilai Nagy Szent Terézzel együtt) 1999. október 1-én Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek szentelte magát. Erényeivel például szolgált kortársai számára. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is életünk példájával tegyünk tanúságot Isten szeretetéről.

Tizenhárom éves korában adták férjhez. Maga az Úr Krisztus nyugtatta meg állapotának szent volta felől: ,,Egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gőgös szűz, s egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat engem, mint egy tiszta és alázatos szűz. Ha két lélek a szeretetben eggyé lesz -- és Isten dicsőségére gyermekeket hoznak világra és nevelnek föl -- a lelki templomban, amelyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként.''

http://www.katolikus.hu/szentek/0723.html

Szent asszonyok miséje, 330.

A szentmise olvasmányai

Gal 2,19-20
Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.

Jn 15,1-8
Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.

Egyetemes könyörgések

  1. Köszönjük, hogy Isten Fiának hitében élhetünk, aki szeret minket! Tégy kitartóvá és találékonnyá a viszont-szeretetben minket! Hallgass meg, Urunk!
  2. Áldunk téged a mai szenttel együtt! Add, hogy a mai nap minden mozzanata: a hallott olvasmányok, a szentmise egésze, minden személyes találkozás a veled való egységünket erősítse! Hallgass meg, Urunk!
  3. Adj minden nemzetnek tanúságtevő szenteket. Áldd meg a svédeket is: Szent Brigitta közbenjárására add meg nekik, amire igazán szükségük van! Hogy ne csak az anyagi jólétben, hanem a veled való igazi egységben növekedjenek! Hallgass meg, Urunk!
  4. A pápa júliusi missziós szándékával kérünk add, hogy az egyházban az apostoli mozgalmak és szervezetek egyre jobban tudatára ébredjenek missziós szerepüknek! Hogy mi is tudatára ébredjünk, hallgass meg, Urunk!
  5. Hálát adunk szerető figyelmedért, amellyel életünk minden szakaszán kíséred utunkat! Segíts, hogy fölismerjük szólításodat akkor is, ha már befutottnak, végérvényesnek éreznénk magunkat ott, ahol vagyunk! Hallgass meg, Urunk!
  6. Add, hogy életünk végén sokféle ízes gyümölcsünk dicsőítse meg az Atyát! Hallgass meg, Urunk!