Szent Mária Magdolna

július 22.

Mária Magdolna bűnbánó galileai nő volt. Jézustól nyert bűnbocsánatot, és attól fogva az Üdvözítő hűséges tanítványa lett. Ott állt a keresztfa alatt is. Húsvét hajnalán ő lett "az apostolok apostola", mert ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét.Nagyon szeretett, mert sok bűne megbocsáttatott. Mária Magdolna szereti Jézust, bár még nem érti teljesen ki is ő. A feltámadottal való találkozása megerősíti őt a szeretetben, és arra indítja, hogy elmondja a többieknek is a találkozást. Erősítsük meg Isten iránti szeretetünket, és beszéljünk bátran róla mi is.

Tiziano: Noli me tangere, London National Gallery

Mária Magdolna Jézushoz való ragaszkodása, Jézus iránti szeretete példa számunkra. Krisztus szeretete sürget minket. Válaszolnunk kell erre a szeretetre. Szeretetünk válasza a bűnbánat a szentmise elején.

Mária Magdolna bűnbánó galileai nő volt. Jézustól nyert bűnbocsánatot, és attól fogva az Üdvözítő hűséges tanítványa lett. Ott állt a keresztfa alatt is. Húsvét hajnalán ő lett "az apostolok apostola", mert ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét.

Egy lovag, aki minden esztendőben elzarándokolt Mária Magdolna sírjához, egy összetűzés alkalmával életét vesztette. Amikor ravatalon feküdt, a barátai panaszkodtak, hogy Mária Magdolna ezt a hű lovagot hagyta bűnbánat és gyónás nélkül meghalni. Erre a halott mindnyájuk rémületére felült, papot kért, meggyónt, magához vette a szent Útravalót, aztán újra lefeküdt és meghalt.

http://www.katolikus.hu/szentek/0722.html

Választható olvasmányok

Én 3,1-4a
Megtaláltam, akit szeret a lelkem!

vagy

2Kor 5,14-17
Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból ismertük is, most már nem úgy ismerjük.

Jn 20,1.11-18
Asszony, miért sírsz? Kit keresel?

Egyetemes könyörgések

Pap: Kedves testvéreim! Csodáljuk meg Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait!

  1. Köszönjük földi életedet, Jézusunk! Milyen jó téged emberként szeretni, tudva mégis, hogy annyival több is vagy nálunk! Hogy Szent Magdolnától hűséges, kitartó szeretet tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
  2. Szabadíts meg minket is minden tőled elválasztó tényezőtől! Ajándékozz meg az igazi bűnbánat kegyelmével! Hallgass meg, Urunk!
  3. Szenteld meg a szeretetet, és növeld szeretetünket! Hogy emberi értelemben vett szeretetünk agapévá növekedjék: szeretetté, ahogyan Te szeretsz! Hallgass meg, Urunk!
  4. Adj esélyt egyházunknak a növekedésre abban is, hogy a föltámadás jó hírét komolyabban vegye akkor is, ha nők által üzened az apostolutódoknak! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy munkatársnőidet, akiket a férfiakhoz hasonlóan Te hívtál meg, méltányolják és elfogadják ma is mindenütt az Egyházban! Hallgass meg, Urunk!
  6. Hadd növekedjünk ma mindnyájan a többiek, a másfélék, a másként gondolkodók elfogadásában! Hogy mindenkit a Te szemeddel nézzünk, és próbáljunk megszeretni! Hallgass meg, Urunk!

Pap: Jóságos és irgalmas Istenünk! Te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsátó jóságodat és bűneinktől megszabaduljunk! Krisztus, a mi Urunk által.