Szír Szent Efrém diakónus és egyháztanító

június 9.

Szíriái származású volt, és Edessza városában hittudományi iskolát alapított. Jeles keresztény költő, szép himnuszok szerzője, és a hitet is védte az eretnek tanítások ellen. 373-ban halt meg.

Szent Efrém diakónus és egyháztanítóSzent Efrém diakónus és egyháztanító

Szent Efrém diakónus prédikációival az isteni vigasztalást igyekezett megmutatni az embereknek. Az Istentől jövő vigasztalás az igazi boldogság forrása. Jézus a hegyi beszédben arról beszél, hogy minden földi nehézség ellenére, és mellett is boldogok lehetünk, ha Istenben bízva járjuk életünk útját.

306-ban született keresztény családból. Szerpapként hazájában és Edesszában működött, ahol teológiai iskolát alapított. Aszketikus életet élt, nem szűnt meg prédikálni és könyveket írni kora tévedései ellen. 373-ban halt meg. A szolgálat szelleme erősödjék bennünk életpéldájából.

Szent Efrém diakónus beszédeiből (forrás: zsolozsma - olvasmányos imaóra)

Tudásod nappali fényével űzd el, Urunk, értelmünk éji sötétjét, hogy megvilágosult értelmünk legyen szolgálatodra tisztaságunk megújításában. Napkeltével kezdődik a halandók munkaideje; készíts, Urunk, szívünkben lakást magadnak arra a napra, amely nem ér véget. Add meg, hogy meglássuk magunkban a feltámadás életét, és semmi se vonja el lelkünket a benned való örömtől. Vésd belénk, Urunk, irántad való buzgóságunk által annak az örökké tartó napnak a jelét, amely nem napfelkeltével kezdődik.

Szentségeidben naponkénttéged ölelünk át, és magunkba fogadunk; tégy méltókká minket, hogy megtapasztaljuk magunkban a remélt feltámadást. Ezt a kincsedet testünkbe rejtjük el a keresztség kegyelmével; gazdagodjék e kincs szentségeid asztalánál. Add, hogy örvendjünk a te kegyelmedben. Mennyei asztalod emlékvacsorájában a nekünk megfelelő módon részesülünk, birtokoljuk azt majd valóságban az eljövendő megújuláskor.

Hogy milyen földöntúli szépségre vagyunk hivatva, segítse megértenünk a belső öröm és béke, amelyet már itt, e halandó életünkben ébreszt bennünk a te halhatatlan akaratod.

Keresztre feszítésed, ó, Üdvözítőnk, a testi élet befejezése lett; add, hogy keresztre feszítsük gondolkodásmódunkat a szellemi élet alakjában. A te feltámadásod, ó, Jézus, adja meg a nagyszerűséget a mi szellemi emberségünknek; az üdvösség misztériumainak szemlélése szolgáljon tükörként annak felismerésére.

A te isteni üdvrended, ó, Üdvözítőnk, a szellemi világ bemutatása, add, hogy szellemi emberként éljünk benne.

Ne foszd meg, Urunk, lelki megvilágosodásodtól értelmünk világát, és szereteted melegét ne vond el tőlünk. A testünkben rejlő halandóság a megromlás rémével riaszt minket; lelki szereteted kiáradása törölje ki szívünkből a halandóság e hatalmát. Add, Urunk, hogy egyre jobban siessünk örök hazánk felé, és - miként Mózes a hegy tetejéről - a te kinyilatkoztatásod szerint birtokba vegyük azt.

Példája: Az igazán nagy dolgok a csendben születnek.

Bővebben

Egyháztanítók miséje, 323.

Választható olvasmányok

Kol 3,12-17
Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.

Lk 6,43-45
A szív bőségéből szól a száj.