Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk

június 22.

Fisher Szent János tudós püspök volt. Morus Szent Tamás pedig csodálatos ember, Anglia lordkancellárja. Mind a ketten jeles írók. 1535-ben vértanúhalált haltak, mert nem ismerték el VIII. Henrik királyt az angol egyház fejének a pápa helyett.

Morus Szent Tamás vértanúMorus Szent Tamás vértanú

Morus Tamás élete jól példázza az evangélium szavát. Igazi kincse hite volt, ezért vállalta a vértanúságot. Kérjük bátran Isten erejét, erősítse meg a hitünket, adjon bátorságot a tanúságtételre.

Fisher János 1469-ben született, hittudományt az angliai Cambridge-ben tanult, és pappá szentelték. Később püspök lett (Rochester), szigorú életet élt, kiváló lelkipásztor, híveit gyakran látogatta. Kora tévedései ellen több művet írt.

Morus Tamás 1477-ben született, Oxfordban tanult. Házasságot kötött, melyből egy fiú és három lány született. A királyi udvarban a kancellári tisztet töltötte be. Az állam helyes kormányzásáról szóló és a vallás védelmét szolgáló műveket írt.

Mindkettőjüket lefejezték 1535-ben, VIII. Henrik király parancsára, akinek ellene mondtak házasságának felbontása kérdésében és nem ismerték el az angol egyház fejének a római pápa helyett.

Morus Szent Tamás élete a Szentek élete című könyvben

János példája: Az emberi gyengeség és bűn ellen szilárdan kell ellenállnunk! Nem hódolhatunk be – még ha életünket kell is adnunk.

Tamás példája: Az örökkévalóság mindennél többet ér.

Bővebben

Vértanúk miséje. 310.

Választható olvasmányok

1Pt 4,12-19
Örvendjetek, ha részetek van Krisztus szenvedéseiben

Mt 10,34-39
Jézus követése súlyos áldozatokat is követelhet tőlünk.