Jézus Szentséges Szíve

június 16.

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentírásra megy vissza: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.

Jézus Szentséges SzíveJézus Szentséges Szíve

A Szent Szív tisztelete a 16. században kezdett terjedni, főként a jezsuiták és a karthauziak támogatták. Alacoque Szt Margit 1673-75 közötti látomásaiban Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap első péntekjén gyónást és áldozást kért. IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni 2. vasárnapot (Úrnapja nyolcadát) követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken, és június havában.