Szent Flórián vértanú

május 4.

SZENT FLÓRIÁN egy régi legenda szerint még gyermekkorában az imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől.Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorch-ban (Laureacumban), mint egy csapat parancsnoka.

304-ben Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők közt, önként jelentkezett Flórián.

Megpróbált segíteni a hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt. Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő temette el nagy tisztelettel. Ereklyéi részben Rómába, részben (III. Lucius pápa adományozásából) Krakkóba kerültek.

Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint egy égő házra sajtárból önti a vizet.

kép: Dionysius Stanetti: Szent Flórián, 1764, aranyozott hársfa, magasság 248 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Példája:
Segíts a kiszolgáltatottakon, küzdj az emberi jogokért!

http://www.katolikus.hu/szentek/0504.html

Könyörgés
Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Választható olvasmányok

Jel 12, 10-12a
A vértanúk nem kínélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

Jn 15, 18-21
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim, a felebaráti szeretet, amit Jézus oly sokszor hangsúlyozott, az örök életet szerzi meg. Ehhez kérünk most közös imával erőt és kegyelmet.

  1. Növeld, Urunk, bennünk az őszinte felebaráti szeretetet.
  2. Adj világos látást, hogy minden embert értékeljünk és becsüljünk.
  3. Add kegyelmedet, hogy minden embertársunk iránt türelmet és megértést tanúsítsunk.
  4. Tégy készségessé bennünket, hogy Szent Flórián példájára mindig készen álljunk a szeretetszolgálatra.
  5. Add, hogy az ítéletkor jobbodon kaphassunk helyet.
Urunk, Jézus Krisztus, te megtanítottál minket arra, hogy a szeretet szolgálata kedvessé tesz bennünket a mennyei atya előtt. Add, kérünk, hogy Szent Flórián vértanú példáját követve, teljesítsük a szeretet parancsát és közbenjárására eljuthassunk a mennyei hazába. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.