Sigmaringeni Szent Fidél pap, vértanú

április 24.

Jogot és teológiát tanult. Az egyetemi évek diákmulatságait elkerülte, inkább imádságra fordította szabad idejét.

A doktori fokozat elnyerése előtt egy főúri fiatalokból álló társaság vezetőjeként hat év alatt bejárta Németország, Franciaország, Itália és Spanyolország jórészét. Tudósokkal ismerkedett, nyelveket tanult, de a szegényeken is mindég igyekezett segíteni. Keresett ügyvédként Einsisheimben a "szegények ügyvédje" volt, híres a nagyon tiszteletteljes és nyugodt tárgyalási módjáról.

Előkelő svájci családból származott. Előbb ügyvéd volt, majd pappá szenteltette magát, és a kapucinus rendbe lépett. Róma Svájcba küldte hithirdetőnek, ahol mint a Hittérítő Kongregáció első vértanúja fejezte be életét Seewies-ben. A protestánsok a templomban agyonverték 1622 április 24-én. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1746-ban.
forrás: Hankovszky Miklós

Példája:
Aki közületek a legnagyobb, az legyen a többiek szolgája!

http://www.katolikus.hu/szentek/0424-54.html

Vértanúságát magasztaljuk a szentmise Kezdőénekében:
Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted. Övék a boldog örökkévalóság.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Keresztény életünk teljes elkötelezettséget kíván. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy testünket és lelkünket egészen átadhassuk Urunk szolgálatára.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki részt adtál nekünk szenvedéseidből:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki reánk bíztad a kinyilatkoztatás teljességét:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki az önfeláldozó szeretetet adtad az Újszövetség parancsául:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE Kol 1, 24-29
Jézus Krisztus a teremtés középpontja, Aki Által és Akiért lett minden. Isten úgy akarta, hogy benne jussunk el a megdicsőülésre. Ehhez nem csak ragaszkodni kell Jézushoz, hanem Vele egyesülni a szenvedéseinkkel, hogy egyesülhessünk Vele a megdicsőülésben is.

EVANGÉLIUM Jn 15, 9-17
Urunk, Jézus Krisztus új szövetséget kötött az egész emberiséggel. A szövetség egyetlen parancsául a szeretet parancsát adta. Mindazok, akik egybenőttek Vele, a szeretet parancsának teljesítésével nyerik el a mennyei Atya Országát.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy küldjön Egyházának bátor hithirdetőket, akik ha kell, vérüket sem kímélik Isten Országának terjedéséért. Imádkozzunk közösen:

  1. Hívj, Urunk, ifjakat szolgálatodra, akik mindent elhagyva követnek Téged.
  2. Add, Urunk, hogy püspökeink és papjaink a vértanúk hitével és bátorságával hirdessék evangéliumodat.
  3. Erősíts minket, Urunk, hogy mi is hűségesek maradjunk hitünkhöz és Egyházadhoz.
  4. Vonzz minket is magadhoz, hogy szent Tested vételével a vértanúk erejét kapjuk.
  5. Add, hogy a szentek példája és közbenjárása az életszentségre vezessen minket is.
Urunk, Jézus Krisztus! A vértanúk vére nemcsak a bátor hitvallás bizonysága, hanem a küzdő Egyház ereje, és új kegyelmek forrása. Kérünk, Szent Fidél közbenjárására adj Egyházadnak új hivatásokat, akik a vértanúk bátorságával és hitével egyre közelebb vezetnek Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.