Szent I. Márton pápa és vértanú

április 13.

Római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni.

Szent I. Márton pápa és vértanúSzent I. Márton pápa és vértanú

A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656 április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

Bővebben

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke: Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

Választható olvasmányok

2Tim 2, 8-13; 3, 10-12
Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.

Jn 15, 18-21
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél, sem a szolga Uránál. Urunk az ő keresztjéből adott a vértanúknak. Kereszthordozásunkhoz az állhatatosságot kérjük közös imával:

  1. Adj, Urunk, erőt, hogy készséggel hordozzuk keresztjeinket.
  2. Add, hogy zúgolódás nélkül fogadjuk a megpróbáltatásokat.
  3. Add, hogy szilárdan kitartsunk a hitben, és az Irántad való szeretetben.
  4. Add, hogy egész életünk hitvallás lehessen.
  5. Add, Urunk, hogy a földi élet után szentjeid között kapjunk helyet.
Urunk, Jézus Krisztus! Te előre megmondtad, ha üldöznek engem - üldözni fognak titeket is. Kérünk, add kegyelmedet, hogy a vértanú pápa, Szent Márton közbenjárására és példájára halálunkig hűségesek legyünk a hitvallásban, és készséges szeretettel hordozzuk nyomodban keresztjeinket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.