Szűz Mária Lourdes-i megjelenése

február 11.

Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni.

Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenése után elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a szenvedő embereken. forrás: Hankovszky Miklós

Jófeltétel:
A Szűzanya bűnbánatra és engesztelésre szólítja az embereket! Téged is...

Szent Bernadett együtt imádkozta a Rózsafüzért a Boldogságos Szűzzel. Mi a szentmise Kezdőénekével köszöntjük a lourdesi Szent Szüzet: Üdvözlégy, Szűzanya! Te szülted a Királyt, Aki az ég és föld Ura, mindörökkön örökké.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mi mindannyian emberi gyarlóságokkal, hibákkal, sőt bűnökkel fertőzöttek vagyunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a bűnbánatban megtisztulva szeplőtelenül vehessünk részt a szentmise áldozatban.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki Édesanyádban sem akartál találkozni a bűnnel:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Akinek keresztáldozata érdemeiért Isten eleve megóvta a Szent Szüzet az áteredő bűntől:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Édesanyád kérésére tetted az első csodát:
Uram, irgalmazz!

OLVASMÁNY Iz 66, 10-14c
A múlt század óta ezrek és ezrek zarándokolnak Lourdes-ba. A kegyelem áradata fakad e zarándokhelyen. A testi bajból is számtalan gyógyulás történt, lélekben pedig még többen erősödtek meg, és nyertek vigasztalást. Isten kiárasztotta irgalmát és a békét, mint a folyamot.

EVANGÉLIUM Jn 2, 1-11
Jézus Krisztusban Isten szeretete kézzelfoghatóan megjelent közöttünk. Az Ő "órája" Isten szeretetének különleges megnyilatkozása. A Boldogságos Szűz kérésére megkezdte csodái sorozatát. Ez a csoda-sor folytatódik napjainkban is Lourdes-ban.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Édesanyja közbenjárására árassza reánk kegyelmét, és áldjon meg minket testi-lelki egészséggel.

  1. Olts szívünkbe, Urunk, el nem múló szeretetet égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz iránt.
  2. Adj buzgóságot, hogy áhítattal imádkozzuk a Szűzanya köszöntését, a Rózsafüzért.
  3. Sokasítsd meg, Urunk, irgalmad jeleit a Boldogságos Szűz közbenjárására.
  4. Engedd, hogy a Szent Szűz iránti bizalomért enyhülést találjanak a szenvedők és betegek.
  5. Add, Urunk, hogy halálunk óráján a Boldogságos Szűz Országodba vezessen minket.
Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod érdemeiért a mennyei Atya előre megóvta Édesanyádat az eredeti bűntől, és így Ő a Szeplőtelen Fogantatás. Kérünk, add, hogy az Ő hathatós közbenjárására rajtunk is megtörjön a bűn hatalma, és pártfogásával eljuthassunk Országodba. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.