Marcai Szent Jakab áldozópap

november 28.

Az olaszországi Marchia tartományban született 1393-ban. Előbb hivatalnok volt, majd ferences szerzetes lett. 1431-ben Dalmáciába küldték hithirdetőnek. Huzamosabb ideig tartózkodott Szegeden, Erdélyben, a Szerémségben és a pécsi egyházmegyében. Főleg a bogumil és huszita tanok ellen küzdött. 1476. november 28-án halt meg Nápolyban.

Francisco de Zurban: Marciai Szent Jakab, 1658-59Francisco de Zurban: Marciai Szent Jakab, 1658-59

A pápa megbízásából keresztes hadjáratot hirdetett Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Magyarországra Kapisztrán Szent János halála után érkezett, 1457-ben. Boszniában mint inkvizitor működött, majd a váradi egyházmegye területén prédikált a husziták ellen. Erdélyt és Csanád megyét igehirdetőként járta végig. 1476-ban halt meg Nápolyban.


Lelkipásztorok miséje, 318. vagy hithirdetők miséje, 321.

Méltán alkalmazzuk rá a Zsoltáros szavát: Papjaid, Urunk, igazságba öltöznek, és szentjeid ujjongva vigadoznak.

Választható olvasmányok

2Kor 5, 14-20
Isten reánk bízta a kiengesztelődés szolgálatát.

Mt 28, 16-20
Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!