A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

november 21.

A mai nap emlékeztet annak a templomnak felszentelésére, amelyet Jeruzsálemben Szűz Mária tiszteletére építettek (543) az ószövetségi templom közelében. 

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templombanA Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

Bár az a bazilika lerombolódott, egész Keleten fennmaradt ez a templomszentelési ünnep, és 1585 óta szerepel a római kalendáriumban is. „Mária bemutatását” történetileg bizonyítani nem tudjuk, de Máriát mindenkor mint Isten élő templomát ünnepeljük.

Jeruzsálemben, a templomhoz közel épült Mária templom felszentelésének évfordulója a mai nap. A keleti egyházzal együtt ünnepeljük Mária felajánlását, és szeretnénk mi is Istennek ajánlani újra életünket, mindennapjainkat.

Szűz Mária miséje, 306.

Istenanyai méltóságát köszöntjük a szentmise kezdőénekével:  Üdvözlégy Szűzanya! Te szülted a Királyt, aki az  ég és a föld Ura, mindörökkön örökké!

OLVASMÁNY Zak 2,10-13
Zakariás, a babiloni fogság utáni próféta, a templom építésére buzdította kortársait. Megjövendölte, hogy templomába be fog vonulni, itt fog lakni az Úr. A templom pedig előképe volt a Szent Szűznek, aki méhébe fogadta Isten egyszülött Fiát, és általa köztünk lakik az Úr.

EVANGÉLIUM Mt 12,46-50
Urunk, Jézus Krisztus Anyjának és testvéreinek mondja azokat, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik. A Boldogságos Szűz mindig készséges volt az isteni indításokra, és tökéletes engedelmességgel teljesítette az isteni akaratot.