Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító

november 15.

1193-ban született Lauingenben (Németország). Már kortársai is „Nagy”-nak nevezték. Sváb lovagi családból származott. A domonkos rendbe lépett. Köln lett második otthona. Hildesheimben, Freiburgban, Regensburgban és Strassburgban tanított a rendi főiskolákon. Párizsban továbbképezte magát, és ott lett professzor. Tanítványa volt a későbbi nagy hittudós, Aquinói Szent Támás is. Rendjének tartomány főnöke is volt és utána Regensburg püspöke. Később visszatért Kölnbe, ott fáradhatatlanul tanított tovább és írt. „Általános doktorinak is nevezték, mert korának egész filozófiáját és természettudományát elsajátította. Meghalt 1280. november 15-én, Kölnben.

Tanulmányait Páduában végezte. Boldog Jordánnak, a domonkos rend második általános főnökének hatására 1223-ban belépett a domonkos rendbe. 1228-tól Kölnben, Hildesheimben, Freiburgban, Regensburgban tanított, majd 1245-ben Párizsban. Itt lett tanítványa Aquinói Szent Tamás, aki követte mesterét Kölnbe is. 1254-ben a német rendtartomány főnökévé választották. Egy ideig II. Sándor pápa udvarában tartózkodott, aki 1260-ban regensburgi püspökké nevezte ki. 1262-ben visszatért Kölnbe, a szerzetébe. 1263-64-ben mint pápai legátus kereszteshadjárat hirdetésén fáradozott. 1270-ben ismét Kölnben tanított, és mint lelkipásztor működött. A középkor legnagyobb német tudósa volt. Termékeny volt irodalmi működése. Csodálatosan átfogó, szellemes és eredeti gondolkodó, egyben korának legkimagaslóbb természettudósa volt.

kép: Vicente Salvador Gómez: Nagy Szent Albert látomása, 1660, Valencia

Nagy tudású főpap volt, aki tudását megosztotta másokkal, és életével pedig Krisztushoz vezette a rábízottakat. Ma van-e elég tanító, aki hitre, tudásra, szép életre, jóra tanítja a felnövekvőket?

http://www.katolikus.hu/szentek/1115.html

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 317. vagy egyháztanítók miséje, 323.

Méltán alkalmazzuk rá a Szentírás szavait:
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a Bölcsesség és az Értelem Lelkével töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá.

Választható olvasmányok

Sir 15,1-6
Betölti őt a bölcseség lelkével.

Mt 13,47-52
Minden írástudó kincseiből újat és régit hoz elő.