Az Egyház főünnepei és parancsolt ünnepei

Főünnepek és parancsolt ünnepek:
    január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
    január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)
    március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
    március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
    Húsvét
    Urunk mennybemenetele
    Pünkösd
    Szentháromság vasárnapja
    Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)
    Jézus Szentséges Szíve (Úrnapját követő péntek)
    június 24. Keresztelő Szent János születése
    június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok
    augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
    augusztus 20. Szent István király
    október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
    november 1. Mindenszentek
    Krisztus, a mindenség királya (Krisztus Király)
    december 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
    december 25. Urunk születése (Karácsony)
    továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.

A főünnepeket „méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
A magyar egyházban - a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül - jelenleg az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és - lehetőség szerint - a munkaszünet:
    január 1-jén,
    január 6-án,
    augusztus 15-én,
    november 1-jén és
    december 25-én.