XXI. század

2001 A népszámlálás szerint (a kérdésre nem kötelező válaszolni) Magyarország lakosságának felekezeti megoszlása a következő: 54,5 % katolikus (51,9 % római katolikus, 2,6 % görög katolikus), 15,9 % református, 3 % evangélikus, 1,1 % egyéb, 14,5 % nem tartozik felekezethez, 10,8 nem válaszolt.
2002 II. János Pál pápa Erdő Pétert nevezi ki esztergom-budapesti érsekké. 2003-ban bíboros, 2005-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökévé, 2006-ban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnökévé választják.
2005 Fellángol a vita arról, hogy egyházi személyek miként működtek együtt a kommunista diktatúra állambiztonsági szerveivel (ügynökkérdés).
2006 Amagyar és szlovák püspökök nyilatkozatot adnak ki a közös múlt értékeléséről „Megbocsátunk és bocsánatot kérünk” címmel.