2011

január 18. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-díjat adományoz az archaikus népi imádságokat felfedező, 90 esztendős Erdélyi Zsuzsannának.
január 19.XVI. Benedek pápa elfogadja Mayer Mihály pécsi megyéspüspök nyugdíjazási kérelmét, és egyidejűleg Veres András szombathelyi megyéspüspököt neveziki apostoli kormányzónak ad sede vacante, vagyis arra az időre, amíg kinevezi a Pécsi Egyházmegye új püspökét.
február 10.XVI. Benedek pápa Juliusz Janusz érseket, Magyarország apostoli nunciusát kinevezi Szlovénia apostoli nunciusává és Koszovó apostoli delegátusává.
február 25. Rédly Elemér győri plébános, teológiai tanár kapja az idei Parma Fidei (Hit Pajzsa) díjat. A lelkipásztor egymillió forintot ajánl fel az államadósság csökkentésére. A Szeged-csanádi egyházmegye, csatlakozva a kezdeményezéshez, 100 millió forinttal járul hozzá az államadósság csökkentéséhez.
február 26. Az egri bazilikában püspökké szentelik Palánki Ferencet.
március 5.XVI. Benedek pápa Orosz Atanáz atyát, dámóci szerzetest és a Központi Papnevelő Intézet propedeutikus elöljáróját a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezi ki, Panium címzetes püspöki székét adományozva számára, egyben nevezett Exarchátus területét a politikai közigazgatási határoknak megfelelően módosítja, amely így most megegyezik Borsod-Abaúj-Zemplén megyével és 59 parókia tartozik hozzá.
április 9.XVI. Benedek pápa Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspököt kinevezi a pécsi egyházmegye püspökévé.
április 20. Olaszországban, az Elledici Velar Kiadó gondozásában megjelenik Boldog Apor Vilmos vértanú püspök és az ugyancsak mártírhalált halt Boldog Meszlényi Zoltán püspök életrajza is.
május 1. Rómában a Szent Péter téren XVI. Benedek pápa boldoggá avatja elődjét, II. János Pál pápát.
június 6.XVI. Benedek pápa Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érseket nevezi ki Magyarország apostoli nunciusává.
június 14.Európáért mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros a brüsszeli Szent Mihály- és Szent Gudula székesegyházban a magyar EU-elnökség közelgő befejezése alkalmából.
július 3.Szatmárnémetiben boldoggá avatják a vértanúhalált halt Scheffer János szatmárnémeti püspököt.
július 7.A parlament elfogadja az új egyházi törvényt, amely a korábbi több százzal szemben 14 egyházat ismer el.
július 22.Hetvenedik születésnapját ünnepli Tardy László, a Nagyboldogasszonyról nevezett Budavári Koronázó Főtemplom kántor-karnagya. Az ünnepi alkalomból XVI. Benedek pápa a Nagy Szent Gergely Rendparancsnoki fokozatát adományozza Tardy Lászlónak.
július 30.Szombathelyen mutatja be ezüstmiséjét Veres András megyéspüspök.
augusztus 21. A pestszentlőrinci Szemeretelepen elkészül Magyarország első kopt ortodox temploma, amelyet III. Senuda, a kopt keresztény közösség hazánkba látogató vezetője szentel fel.
augusztus 27. Életének 77. évében meghal Dobszay László Széchenyi-díjas zenetörténész, karnagy, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia volt elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa.
szeptember 1. A piarista rend pesti gimnáziuma 58 év után újra eredeti épületében, az V. kerületi Pesti Barnabás utcában kezdheti meg 295. tanévét.
szeptember 7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományoz Verbényi Istvánnak, a Magyar Katolikus Egyházért végzett sokéves odaadó szolgálatáért, kiemelten a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet megalapításáért és vezetéséért. A kitüntetést Bosák Nándor Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a püspöki konferencia liturgikus bizottságának elnöke nyújtja át az aranymiséjét ünneplő protonotárius kanonoknak.
szeptember 12-21. Magyarországra érkezik a II. János Pál emlékvonat, melyet az érdeklődők tíz napon át látogathatnak a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A májusban boldoggá avatott lengyel pápáról elnevezett vonat ellátogat hazánk legfőbb egyházi központjaiba, Esztergomba és Székesfehérvárra is.
szeptember 21. Megjelenik minden idők legszebb magyar nyelvű Bibliája.
szeptember 30. A következő öt évre ismét Erdő Péter bíborost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét választja meg elnökéül tiranai tanácskozásán az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE).
október 3-4. 2011-ben Grősz József egykori kalocsai érsek pappá szentelésének 100., letartóztatásának 60., szabadulásának 55. és halálának 50. évfordulójára emlékezünk. E kerek évfordulókról megemlékezve hirdeti meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az emlékévet.
október 18. Bécsben 65 éves korában meghal Michael Staikos érsek, görög ortodox metropolita, Magyarország és Közép-Európa exarchája.
december 16. Erdő Péter, az MKPK elnöke a budavári Prímási Palotában fogadja Arsenios Kardamakist, Ausztria új, görög ortodox metropolitáját, Magyarország és Közép-Európa exarcháját, valamint a kíséretében lévő Emmanuel Adamakist, Franciaország metropolitáját és Kalota József protopresbitert, görögkeleti esperest, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus képviselőjét.
december 30. Az Országgyűlés elfogadja az új egyházügyi törvényt, amely továbbra is 14 egyházat ismer el. A jogszabály szerint ha a jövőben egy vallási közösség egyházzá akar válni, akkor százéves nemzetközi vagy húszéves hazai működést kell felmutatnia.