2010

január 15.Bíró László, a MKPK családreferens püspöke levélben szólítja fel az Európai Parlament magyar képviselőit egy, a népesedési problémák ürügyén az abortuszt támogató határozattervezet elutasítására.
január 17.A nyilas uralom alatt üldözöttek tízezreit megmentő svéd diplomatáról, Raoul Wallenbergről elnevezett díjat odaítélő bizottság döntése értelmében az egyik idei kitüntetett Dúl Géza plébános, a hazai cigánypasztorációért felelős lelkipásztor és Somos László kaposfői plébános.
január 21.Hetedik alkalommal adták át a Tüke-díjat Pécsett, ünnepi szentmise keretében. Az idei kitüntetést a pécsi polgárok szavazata alapján Mayer Mihály megyéspüspök kapja.
január 22.Cigányok: hazátlan európaiak címmel a magyarországi Sant'Egidio Közösség szervez konferenciát a Budai Várban. A rendezvény előadói a magyarországi cigányság helyzetéről mondják el véleményüket.
január 23.Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek bejelenti, hogy a Szent Márton dóm szentélye alatt megtalálták Pázmány Péter egykori esztergomi érsek, teológus földi maradványait.
február 1.Durco Zoltán érsekújvári esperes plébános lesz a Nyitrai Egyházmegye új püspöki helynöke.
február 5.„Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn a hazát” mottóval indít száz előadásból álló sorozatot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) az ország tizenhét városában, hogy bemutassa, mit köszönhet a magyar nemzet a kereszténységnek.
február 6-7.Erdő Péter bíboros meghívására Magyarországra érkezik Petru Ghergel jászvásári püspök, hogy részt vegyen a Batthyány téri Szent Anna-templomban közösen tartandó szentmisén.
február 25.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa megtárgyalja az egyházi iskolák aktuális kérdéseit. Az ülést követően a testület közleményt ad ki, amelyben leszögezi: sem részben, sem egészében nem mondanak le az egyházi iskoláknak 2008-ra járó közoktatási kiegészítő támogatásról. Ilyen lemondásra az Apostoli Szentszék engedélye nélkül joguk sem lenne.
A Vigília katolikus kulturális folyóirat indulásának 75. évfordulójára ünnepi esttel emlékeznek a Pilinszky Café Irodalmi Kávéházban.
február 27.A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából idén kilencedik alkalommal adják át a „Parma fidei - a Hit pajzsa” díjat. A 2010. év kitüntetettje: Regőczi István atya, az „Isten vándora”.
március 3.Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke közleményben üdvözölte az Európai Bíróság Nagy Kamarája bírói testületének döntését, amely elfogadja az olasz kormány fellebbezését a Lautsi c. Italie perben hozott - a keresztek olaszországi iskolai tantermekben való elhelyezését megtiltó - 2009. november 3-i ítélettel szemben.
március 4.Félmillió dollárral segíti a haiti földrengés áldozatait a Magyar Katolikus Egyház a templomi gyűjtésekből.
március 16.Sólyom László köztársasági elnök Német László nagybecskereki megyéspüspökkel folytatott megbeszélést.
március 21.Csehimindszenten, Mindszenty József bíboros szülőhelyén tartják meg a Mindszenty Társaság ünnepi közgyűlését. A bíboros-hercegprímás tiszteletére alapított díj idei kitüntetettje Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök.
április 4.Húsvétvasárnap, 81 éves korában meghal Bálint Lajos érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye korábbi főpásztora.
április 11.Koloss István, a Szent István bazilika orgonaművésze 78 éves korában, 47 éves bazilikai szolgálat után tragikus hirtelenséggel meghal.
április 14.Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal tudatja, hogy életének 68. évében váratlanul meghal Csordás Eörs Mária protonotárius, kanonok, a Bécsi Pázmáneum rektora, a Prímási- és Érseki Bíróság jegyzője.
április 21.A Klubrádiónak ítéli az ORTT azt az FM 92.9-es frekvenciát, amelyet korábban a Magyar Katolikus Rádiónak szántak.
április 22.Székesfehérváron, a Maroshegyen megnyílik az Egyházmegyei Karitász által működtetett Szent Kristóf Ház (fogyatékkal élők nappali intézménye).
április 28.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azokon kíván segíteni Hitel-S programjával, akik a közelmúltban hitelt vettek föl és a válság miatt fennáll a veszélye, hogy ezt nem tudják fizetni.
május 6.A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház konferenciát rendez Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban címmel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.
május 15.Vokány község díszpolgárává avatják Mayer Mihály megyéspüspököt.
május 18.II. János Pál születésének 90. évfordulójára emlékezve egyházi szertartás keretében leplezi le Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a lengyel pápa bronz mellszobrát Dunaújváros róla elnevezett terén. A szobor Rohonczi István alkotása.
május 22.„Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok” címmel cigány-nem cigány találkozót rendez az MKPK Migrációs Irodája és a Ceferino Ház, a váci egyházmegye cigányevangelizációs irodája, a gödöllői Premontrei Gimnáziumban. A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálja. A találkozón részt vesz az MKPK cigánypasztorációs bizottságának elnöke, Székely János püspök is.
június 4.A trianoni békediktátum 90. évfordulóján emlékülést tartanak a Parlamentben, a Nemzeti Összetartozás Napján. Beszédet mond Német László nagybecskereki püspök.
június 6.Életének 92. évében meghal Bulányi György piarista szerzetes, a Bokor Bázisközösség alapítója.
június 9.A Pápai Liturgikus Szertartások irodája közzéteszi a 2010-ben esedékes újabb boldoggáavatások pontos dátumait. Az összesen kilenc személy között szerepel Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú, akit október 30-án avatnak boldoggá Nagyváradon.
június 18.Magyarországon elsőként a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola keretei között indul olyan egyetemi szintű mesterképzés, amelynek középpontjában a keresztény egyházak története és művelődéstörténete áll. 2010 szeptemberében indul a Keresztény Egyház- és Művelődéstörténet mesterképzési (MA) szak.
június 20.Rátóti Zoltán polgármester, a Nemzeti Színház művészének kezdeményezésére, önkéntesek áldozatos munkájából és adományokból elkészül a kis Zala megyei település, Magyarföld ökumenikus fatemploma, amelyet Veres András szombathelyi püspök szentel fel, Steinbach József református püspökkel és Ittzés János evangélikus püspökkel együtt.
június 26.A mátraverebély-szentkúti ferencesek rendezik meg a harmadik szlovák-magyar imanapot. Az eseményen részt vevő magyar és szlovák főpásztorok Mária oltalmába ajánlják népeinket.
június 28.XVI. Benedek pápa megerősíti Erdő Péter bíboros prímás kinevezését az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tagjaként.
június 30.Forrai Tamás Gergely jezsuitát nevezi ki új magyar tartományfőnökké Adolfo Nicolás, a rend római Általános Rendfőnöke.
július 1.A Szentatya 16 boldoggáavatási dekrétumot hagy jóvá, ezek között szerepel az a dekrétum is, amely elismeri Scheffler János szatmárnémeti püspök vértanúságát.
július 4.Don Braulio Rodriguez Plaza, Toledo érseke hat új papot és tizenöt diakónust szentel fel a toledói katedrálisban. Az újonnan szentelt diakónusok egyike Szabó Zsolt, aki 2001-ben csatlakozott a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalomhoz.
július 20.Életének 90. évében Richmondban meghal Molnár Tamás konzervatív katolikus filozófus, akinek tiszteletére nemrég rendeztek konferenciát a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.
augusztus 14.A Kárpát-medence legkeletibb, királyi alapítású bencés apátsága alapításának 950. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét mutat be Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát püspök, Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel és Kovács Sándor kolozsvári főesperessel, a kolozsmonostori templomban.
augusztus 20-21.Fouad Twal jeruzsálemi latin pátriárka, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nagyperjele szentmisét mutat be a Szent István bazilikában, majd délután részt vesz a hagyományos Szent István-napi ünnepi szentmisén és az azt követő Szent Jobb körmeneten. A pátriárkát Esztergomban fogadja Erdő Péter bíboros.
augusztus 22.A magyar kormány nevében meghívja I. Kirill moszkvai pátriárkát, az orosz ortodox egyház legfőbb vezetőjét hazánkba Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
augusztus 24.Riminiben a keresztény fesztivál idején hazánk bemutatja a Szent István - államalapító és a nép apostola című nagyszabású kiállítást. Szerepel a tárlaton R. Törley Mária szobrászművész Szent Istvánról és Szent Gellértről készített alkotása. A magyar pavilont Németh Tamás építész tervezte.
augusztus 26. Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hivatalában fogadja a történelmi egyházak vezetőit.
augusztus 27.Schmitt Pál új köztársasági elnök hivatalában fogadja Juliusz Janusz apostoli nunciust.
augusztus 31.Történelmi egyházak vezetőivel találkozik Balog Zoltán, a KIM társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. A megbeszélés témája: a magyarországi cigányság felemeléséért végzett egyházi szolgálat.
szeptember 1.Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezésében Esztergomból indul el a „zöld” zarándoklat, a Szent Adalbert Központban.
szeptember 2.A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2011-ben véget ér a kommunista diktatúra idején elkobzott egyházi ingatlanok rendezésének húsz éve megkezdődött folyamata, már csupán kevesebb mint hetven ingatlan kárpótlása van hátra.
szeptember 6.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülésén ismét Erdő Péter bíboros prímást választja a testület elnökévé. Alelnök Ternyák Csaba egri érsek, az Állandó Tanács választott tagja pedig Veres András szombathelyi megyéspüspök.
szeptember 10.XVI. Benedek pápa castelgandolfói nyári rezidenciáján fogadja Schmitt Pál köztársasági elnököt.
szeptember 21.Mosonmagyaróváron Bíró László tábori püspök és Kapui Jenő, a Nepomuki Szent János-templom, valamint Nagy József, a Szent Gotthárd-templom plébánosa áldják meg az 1954-ben vértanúhalált halt Steurer József, Moson egykori plébánosának emlékművét.
szeptember 22.Piliscsabán felavatják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának újjáépített könyvtárát.
szeptember 24.XVI. Benedek pápa a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjének civil fokozatát adományozza Roska Tamás akadémikusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar alapítójának 70. születésnapja alkalmából.
szeptember 26. Egy XIV. századi, páratlan értékű Trónoló Madonna-freskót találnak a Budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom szentélyében.
szeptember 28.86 éves korában visszaadja lelkét a Teremtőnek Frank Miklós, a müncheni St. Gabriel-kolostor házi lelkésze, az ÉLETÜNK szerkesztőbizottságának tagja, a Szabad Európa Rádió katolikus műsorának egykori szerkesztője, a Magyar Karitász egykori vezetője.
szeptember 30.Idén a horvát fővárosban, Zágrábban ülnek össze az Európai Püspöki Konferenciák elnökei. Az ülés témája: Demográfia és Család Európában.
október 5. A kilenc halálos áldozatot követelő, Kolontárt és Devecsert elöntő vörösiszapos sárlavina elönti a somlói zarándok-ösvényt is, megrongálódik mind a Betlehemi Barlang (Kolontár), mind a Názáreti Ház (Devecser, Papkert). A lavina a „Jordán” mentén zúdul végig, elsodorva Mária Kútját.
– Mód Miklós devecseri plébános kérésére létrehozzák a devecseri Közös Hullámhossz rádiót, hogy a vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések lakói minden információt megkaphassanak
október 7. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elutasítja a Christine McCafferty brit képviselő által beterjesztett, „A nők hozzáférése a törvényes orvosi ellátáshoz: a lelkiismereti alapon történő elutasítás szabályozatlanságának problémája” című jelentését. Még a szavazás előtt Bíró László püspök intéz levelet az ET képviselőihez, hogy utasítsák el a jelentést.
október 9. Juliusz Janusz érsek, szentszéki nagykövet az iszapár sújtotta térségbe látogat.
– Santa Marinellában életének 97. évében meghal Hajnal János, kiemelkedő magyar egyházművész.  
október 10-20. Rómában zajlik a Közel-Kelettel foglalkozó rendkívüli püspöki szinódus. A tanácskozás témája: „A Katolikus Egyház a Közel-Keleten: közösség és tanúságtétel”
október 13-15. Az egri székhelyű Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, a tízéves Szent István Rádió működtetője a jubileumi év legfontosabb eseményeként megrendezi a Keresztény Rádiók Európai Konferenciája (CERC) XVII. szakmai konferenciáját és soros közgyűlését.
október 28-30. - A Mária Rádió Egyesület elnökségének felkérésére Székely János püspök vállalja a Mária Rádió védnökségét.
- Háromnapos cigánypasztorációs konferenciát rendeznek Egerben. Székely János cigánypasztorációért felelős püspök szerint a cigány értelmiség előtt prófétai feladat áll.
október 30. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a nagyváradi Szent László-székesegyházban boldoggá avatja az ötvenes években vértanúhalált halt Bogdánffy Szilárd püspököt.
november 18. A Fővárosi Közgyűlés Pro Urbe Budapest-díjat adományoz a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának a teológusképzés területén kifejtett egy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért.
november 21. Kiss-Rigó László Szeged–csanádi megyéspüspök mutat be szentmisét az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban, a templom felszentelésének századik évfordulója alkalmából.
november 22. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját eddig 65 ezren látták Európa kulturális fővárosában, Pécsett. Az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című alkotás 2011 áprilisáig volt látható a Nemzeti Galériában.
november 25. Életének 70. évében váratlanul meghal Tomka Miklós professzor, neves vallásszociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének korábbi vezetője.
december 3. A Vatikánban átadja XVI. Benedek pápának megbízólevelét az új magyar szentszéki nagykövet, Győriványi Gábor.
december 6. - Életének 83. évében Vácott meghal Keszthelyi Ferenc Jeromos O.Cist. nyugalmazott váci megyéspüspök.
- XVI. Benedek pápa a Vatikánban kihallgatáson fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és családját.
december 26.Karácsony második napján, Szent Család napján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ünnepi körlevéllel kezdi meg a Család évét.