A kalocsai Mészáros Gézáné kapta a Szent Erzsébet rózsája-díjat


Mészáros Gézáné, Boda Márta Judit a kilencvenes évek eleje óta végez folyamatosan kórházi beteglátogató szolgálatot. A kalocsai kórházban hetente három-négy alkalommal járja végig a kórtermeket, valamennyi betegnek lehetőséget nyújtva a beszélgetésre. Személyes odafordulással és törődéssel ajánlja fel számukra az imádságot és Jézus Krisztus szeretetét a szentségekben.

Márta szegények és betegek iránti szociális érzékenysége kisgyermekkorában kezdett kialakulni. Testközelből tapasztalta meg, ahogy nagymamája rendszeresen vendégül látta a szegényeket, édesanyja pedig azokat a betegeket látogatta, akiknek nem volt senkijük.

Iskolái elvégzése után egészségügyi szakközépiskolában tanított, majd házasságot kötött. Két gyermeke van, akiktől hat unokája született. Hosszú évek óta egyedül él. Betegségei miatt már gyermekkora óta gyakran szorult kórházi ápolásra, és ha csak tehette, mindig segített betegtársainak. Amikor a templomban hallotta a hirdetést, hogy a kórházi beteglátogató szolgálat önkéntes munkatársakat keres, tudta, hogy a meghívás neki szól.

Mészáros Gézáné 1995-ben egészségügyi okokból nyugdíjba ment, ettől kezdve még intenzívebben kapcsolódik be a karitászmunkákba. Adománygyűjtési utakra jár, ruhaosztási akciókat szervez és adminisztrációs munkákat is végez. Vezeti a kalocsai karitász kórházi beteglátogató szolgálatát és engedéllyel rendelkezve rendszeresen áldoztatja a betegeket. Segít a betegeknek eljutni a kórházi szentmisére, együtt imádkozik velük a betegágynál, bátorítja őket a szentgyónásra és a betegek kenetének felvételére. Külön időt szán azokra a betegekre, akik magányosak és akiket nem látogat senki, ha szükséges, közreműködik és tanácsot ad gondjaik intézésében.

Márta az elmúlt két évben egészségi állapota miatt többet volt kórházban, mint az otthonában, de ekkor is igyekezett betegtársainak mindenben segítséget és vigasztalást nyújtani.
 
A Szent Erzsébet rózsája-díjról:
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat kezdeményezésére „Szent Erzsébet rózsája” elnevezéssel 1999 decemberében díjat alapított az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére, és a díjazott személyes példájának felmutatására.

A díj Pálffy Katalin szobrászművész alkotása.
A „Szent Erzsébet rózsája” díj 95 mm átmérőjű bronz érem, mely előoldalán rózsát ábrázol, hátoldalán a következő felirat található: „Szent Erzsébet rózsája díj; Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”.

A díjazott immár hagyományosan több kiegészítő díjban is részesül. A Márk Gergely által nemesített, 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozza a kitüntetettnek az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft., folytatva a tavaly elhunyt kertészmérnök által megkezdett hagyományt. Tőzsér József rózsaszentmártoni pékmester és felesége a díszesen elkészített Szent Erzsébet kenyérrel, Hermann István a Szent Erzsébet rózsája-díj átadásának emléket állító bélyegív bekeretezett díszpéldányával kedveskednek a díjazottnak. Orient Enikő textilművész és V. Andrejszky Katalin iparművész Szent Erzsébet rózsáiból összeállított virágcsokor-kompozíciójával is gazdagabb lesz a kitüntetett, az Új Ember Kiadó pedig egy könyvválogatással ismeri el a díjazott munkásságát.

A díj átadására évente Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, kulturális rendezvény keretében kerül sor.

Az elmúlt évek kitüntetettjei:
2012 – Nagy Lászlóné, a pusztadobosi plébániai karitászcsoport vezetője
2011 – Jáki Zoltánné, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász önkéntesként dolgozó vezetője
2010 – Soltész Mária, a szendrőládi cigányság felkarolásáért
2009 – Hajdó Györgyné Madaras Olga, a pusztaszabolcsi plébániai karitász önkéntese
2008 – Messné Mezey Klára, a pécsi székesegyház plébániáján működő Családért Csoport vezetője
2007 – Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete
2006 – Gombás Istvánné Fehér Anna, a szenvedélybetegek gyógyulásáért kifejtett fáradhatatlan önzetlen tevékenységéért
2005 – Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársai
2004 – Kurucz Béláné Mészáros Márta, a kiskunfélegyházi Szent István-plébániai karitászcsoport alapító tagja
2003 – Fábián Zsuzsanna, az Egri Főegyházmegyei Karitász munkatársa
2002 – Dr. Halász Tiborné, a Krízis-iroda vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából
2001 – Győrvári Edit, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatának munkatársa
2000 – Matt Jánosné, a pécsi pálos templom karitászcsoportjának vezetője
 
A díjátadó est kedvezményezettje: 
A püspöki konferencia idén az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség által fenntartott „Csak Egyet” Szociális Segítő Központ javára ajánlja fel a díjátadó est bevételét. A segítő központ elsősorban hajléktalanok ellátásával foglalkozik. 2011-ben, a központ létrehozásakor az a cél lebegett az alapítók szeme előtt, hogy a mai elidegenedett hajléktalanellátó rendszerben kialakítsanak egy olyan intézményt, ahol személyes, egyénnek szóló szeretettel veszik körül a hozzájuk betérő rászorulókat.

Naponként étkeztetnek hajléktalanokat, időről időre csomagot is osztanak nekik. Segítenek többek között munkahelykeresésben (egyes esetekben munkahelyteremtésben), a szegények, kisnyugdíjasok anyagi támogatásában és problémás, hajléktalanná vált családok szállókon történő elhelyezésében; emellett szenvedélybetegek rehabilitációjában, pszichésen sérült emberek szakszerű lelki gondozásában is közreműködnek.

A segítő központot üzemeltető Efrata Alapítvány a Hajléktalanokért hálásan köszön minden nagylelkű támogatást!

Számlaszám:
OTP Bank Nyrt.
11719001-20322546