2008

január 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet ad ki a Biblia évének kezdetére, hangsúlyozva, hogy közös örökségünk, közös kincsünk a Szentírás, amelynek útmutatásait mindenkor követnünk kell.
január 6.

Erdő Péter bíboros az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé szenteli Székely Jánost, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektorát.

január 10. Újbuda önkormányzata ingyenesen átadja a Katolikus Egyháznak az albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda épületét. Erdő Péter bíboros és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere írják alá az erről szóló dokumentumot.
január 18-20.

A Hit és Fény, valamint a Bárka közösség szervezésében sérülteknek, szüleiknek és barátaiknak tartanak találkozót Piliscsabán, melyen négyszázan vesznek részt. Az eseményre ellátogat Jean Vanier, a közösségek alapítója.

január 20. A katolikus, a református és az evangélikus egyház által meghirdetett Biblia éve az Ökumenikus Imahét nyitó istentiszteletével kezdődik Budapesten a Pozsonyi úti református templomban. Az egyházak és felekezetek képviseletében jelen van – többek között – Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Bölcskei Gusztáv református püspök, D. Szebik Imre ny. püspök, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke és Ittzés János evangélikus püspök.
január 21. A baracskai Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a Biblia évéhez kapcsolódva bibliatörténeti kiállítást nyit, amelynek segítségével meg kívánja ismertetni a Szentírást a fogvatartottakkal és az intézet dolgozóival.
január 25. A Szentszék képviseletében Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius, a kormány képviseletében pedig Hiller István oktatási és kulturális miniszter ad tájékoztatást a Vatikáni-Magyar Vegyesbizottság 2007. évi működésével kapcsolatban.
január 30. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa találkozik az egészségbiztosítási törvényről kezdeményezett népszavazást támogató szakszervezetek vezetőivel. A tárgyaló felek egyetértenek abban, hogy az egészségügyet nem szabad a profit érdekeinek alárendelni. Elsődleges szempont az igazságosság és a gyengébbek védelme.
január 29.

Bosco Szent János ünnepéhez kapcsolódóan megkezdődik Sándor István, 1953-ban kivégzett szalézi szerzetes boldoggáavatási eljárásának vatikáni szakasza.

február 23. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából hetedik alkalommal adják át a „Parma fidei– a Hit pajzsa” díjat, melynek ezévi kitüntetettje Bálint József jezsuita szerzetes.
február 28.

A Konrad Adenauer Alapítvány és a Szent István Társulat konferenciát szervez, amelynek témája: „A közjó az Egyház társadalmitanításában – Család, gazdaság, ökológia”. A konferencia fővédnöke Sólyom László köztársasági elnök, védnökei Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek és Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, az MKPK Iustitia et Pax Bizottságának elnöke.

március 5. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia városligeti székházában Erdő Péter bíboros prímás Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Szabó Ferenc jezsuita teológusnak és írónak.
március 19. „Boldog, aki imádkozik” címmel megjelenik Erdő Péter bíboros hangoskönyve. A lemez első felében a főpásztor osztja meg gondolatait a hallgatókkal, a második részben pedig beszélgetés hallható a bíborossal.
március 29. Erdő Péter bíboros áldja meg II. János Pál pápa köztéri szobrát a rákoshegyi Szent István téren a Lengyel-Magyar Barátság hete alkalmából. Az egész alakos, két és félméteres, süttői mészkőtömbből faragott szobor Babusa János alkotása.
A Parlamentben átadják a Mindszenty-emlékérmeket. Az ezévi díjazottak: Kühár Ede bencés paptanár, mariazelli gyóntató és Szörényi Éva Kossuth-díjas színművész. A Mindszenty Társaság 250 ezer forintos kutatói ösztöndíját Kovács Gergely történész kapja.
március 30. Juliusz Janusz apostoli nuncius áldja meg a II. János Pál pápáról elnevezett emlékhelyet az Isteni Irgalmasság vasárnapján a Badacsony keleti oldalában, a volt pálos kolostor közelében.
március 31.–
április 21.

Cserháti Ferenc, a külföldön élő magyarok püspöke lelkipásztori utat tesz az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. Útja során felkeresi a magyar egyházközségeket, találkozik egyházmegyei vezetőkkel, lelkipásztorokkal és a magyar hívekkel, valamint előadást tart a Biblia éve alkalmából.

április 4. Robert Zollitsch freiburgi érsek, a Német Püspöki Konferencia elnöke Budapesten átadja Erdő Péter bíborosnak, az MKPK elnökének a Bonifác-medáliát, a német egyház legmagasabb kitüntetését.
„Az ország lelke és az egyház” címmel tartanak konferenciát az Országház felsőházi termében. Az eseményen részt vesz Erdő Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv református püspök, valamint több mint négyszáz katolikus és protestáns egyházi személy.
április 5. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Caritate Christiana-díjat adományoz Tilmann Beller atyának a magyar egyházért, a családok megújulásáért végzett fáradhatatlan munkájáért. A díjat a testület nevében Márfi Gyula veszprémi érsek adja át a Schönstatt Családmozgalom óbudavári ünnepségén.
április 17. A Biblia éve alkalmából a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat általános és középiskolás diákoknak hirdet pályázatot „A Biblia hatása a magyar irodalomra és kultúrára” címmel.
április 17-20. Esztergomban tanácskozik az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának(CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciájának közös bizottsága, amelyen az októberben Brüsszelben rendezendő, „Mit jelent európai és hívő polgárnak lenni? Keresztények és muszlimok aktív partnersége az európai társadalmakban” mottójú, Európai Keresztény-Muszlim Konferenciát készítik elő. Az esztergomi rendezvény házigazdája Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke. A találkozón muzulmán meghívottak is jelen vannak. A rendezvény végén a résztvevők közösnyilatkozatot adnak ki.
április 18. „Egyházaink a társadalom értékhordozó tényezői” címmel tartanak közös sajtótájékoztatót az MKPK székházában a történelmi egyházak vezetői.
április 22-24. Az osztrák püspöki konferencia tagjai Esztergomban találkoznak az MKPK tagjaival.
április 23. XVI. Benedek pápa Német László SVD atyát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát nagybecskereki (Zrenjanin, Szerbia) megyéspüspökké nevezi ki.
április 24. XVI. Benedek pápa a Világiak Pápai Tanácsának tagjai közé nevezi ki Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánját.
április 30.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Écsy Gábor plébánost, pápai káplánt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász igazgatóját kinevezi a Katolikus Karitász országos igazgatójává.

május 2.

XVI. Benedek pápa P. Kocsis Péter Fülöp dámóci görögkatolikus szerzetest a Hajdúdorogi Egyházmegye püspökévé és a Miskolci Apostoli Exarchátus ad nutum Sanctae Sedis apostoli kormányzójává nevezi ki.
május 3. A Biblia éve alkalmából a Pannonhalmi Főapátság gondozásában megjelenik a Békés-Dalos-féle Újszövetség-fordítás tizennyolcadik kiadása.
május 4-10. A magyar főpásztorok ad limina látogatást tesznek a Vatikánban. Kihallgatáson fogadja őket XVI. Benedek pápa. A magyar püspökök tájékoztatják a Szentatyát és a Szentszék illetékes hivatalait a hazai egyházmegyék helyzetéről.
május 16. A Szegedi Hittudományi Főiskola felveszi a tíz éve elhunyt Gál Ferencnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapító rektorának a nevét.

június 2.

Három soproni fiatal éjszaka megtámadja és bántalmazza Kálmán Imre egyetemi lelkészt, a Biblia éve helyi rendezvényén, a Szentírás 24 órás felolvasásának idején. Az eset kapcsán a Mazsihisz elnöke, Feldmájer Péter és ügyvezető igazgatója, Zoltai Gusztáv levélben fejezi ki megdöbbenését és együttérzését Erdő Péter bíborosnak.
június 3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ülésén Mohos Gábor személyében megválasztják a testület új titkárát. Bejelentik azt is, hogy Héray András FSOv áltja augusztus 1-jével az MKPK Titkárságának irodaigazgatói posztján Sánta Jánost.
június 4. Az Állami Számvevőszék a közoktatási pénzeszközök felhasználásáról szóló jelentéséből kiderül: összességében 2,7 milliárd forinttal kevesebb támogatást nyújtott az állam 2005-2006-ban az egyházi iskoláknak, mint amennyi törvényesen járt volna. Az ÁSZ az elmúlt évek törvénytelenül kiszámított egyházi kiegészítő támogatásai miatt személyi, miniszteri hatáskörbe utalt felelősségre vonást sürget.
június 7. Erdő Péter bíboros prímás a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya-templomban az ünnepi liturgiát követően megáldja a szentély külső falán az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának áldozatai emlékére állított emlékművet.
június 9.

Több mint száz parlamenti képviselő kap Szentírást a Biblia éve alkalmából az Országházban. A katolikus és protestáns bibliákat Erdő Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv református püspök és Ittzés János evangélikus püspök adja át.


június 11.
Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Vatikánban átnyújtja XVI. Benedek pápának az 1953-ban vértanúhalált halt Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök boldoggáavatási eljárásának végleges összefoglaló dokumentumait.
június 25. Göncz Kinga magyar külügyminiszter hivatalos látogatást tesz a Vatikánban és a Szuverén Máltai Lovagrendnél.

június 28.
Mátraverebély-Szentkúton mutatnak be szentmisét a magyar és a szlovák püspöki konferencia tagjai a két nép közötti megbékélés jegyében.


június 30.

A tizenkét apostol ünnepén Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök, Ján Babjak eperjesi érsek és Milan Šašik munkácsi görögkatolikus püspök felszenteli a Hajdúdorogi Egyházmegye új főpásztorát, Kocsis Fülöpöt, akit Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongresszusának prefektusa iktat be hivatalába. 

Az Alkotmánybíróság nemzetközi szerződésbe ütközőnek ítéli és megsemmisíti a közoktatásról szólótörvény diszkriminatív részét: az egyházi intézmények ugyanis eddig kevesebb normatívát kaptak, mint az önkormányzati fenntartásúak.


július 5.
A nagybecskereki székesegyházban Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében püspökké szenteli Német László verbita szerzetest, az MKPK korábbi titkárát.

július 7.
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatának ellátásával megbízott esztergom–budapesti segédpüspök az ausztráliai Adelaide-ben megkezdi négyhetes látogatását a helyi magyarok körében.
július 17–20. A sydney-i Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan Egerben megrendezik a Magyar Katolikus Ifjúsági Napokat.
július 31. Ünnepélyes ülés keretében lezárul Brenner János vértanúhalált halt lelkipásztor boldoggáavatási perének egyházmegyei szakasza.
augusztus 6. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció határozata értelmében a máriabesnyői kegytemplom basilica minor rangra emelkedik.

augusztus 10.
A kubai Santa Clarában ünnepélyesen lezárul a magyar származású José Vándor szalézi szerzetes pap boldoggáavatási eljárásának egyházmegyei szakasza.

augusztus 11–24.
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézese általános vizitációt tart a magyar bencések által 1954-ben alapított São Pauló-i Szent Gellért Apátságban.

augusztus 15.
Beer Miklós váci és Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspökök közös szentmisét mutatnak be a honti régió lelki megújulásáért a csitári kegyhelyen.


szeptember 1.
Juliusz Janusz apostoli nuncius nyitja meg az „…és látta Isten, hogy jó” című kiállítást a Móra Ferenc Múzeumban. A XIV–XVIII. században élt európai mesterek bibliai témájú műalkotásaiból és szakrális kincsekből rendezett kiállításon látható többek között a Szeged-csanádi Egyházmegyei Múzeum néhány ritkasága, valamint XV–XVI. századi itáliai mesterek táblaképei.


szeptember 3.
Konferencia keretében emlékeznek az egyházi iskolák államosításának 60. évfordulójára Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola épületében. A tanácskozást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kezdeményezésére a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány rendezi.
szeptember 1–8. A budapesti Örökimádás-templom felszentelésének 100. évfordulójána püspöki konferencia több tagja mutat be szentmisét a hét folyamán.


szeptember 6.
XVI. Benedek pápa kinevezi Erdő Péter bíborost a XII. Püspöki Szinódus tagjává. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia választott küldötte Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök. Az október 5–26-ig tartó szinódus témája: Isten igéje az Egyház életében és küldetésében.
szeptember 14. XVI. Benedek pápa basilica minor rangra emeli a máriagyűdi kegytemplomot. A Szentatya határozatát Juliusz Janusz apostoli nuncius ünnepi szentmisén hirdeti ki.

szeptember 16.
Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke és Ioan Robu bukaresti érsek, a Román Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezetésével találkoznak a román és a magyar püspöki konferenciák delegációi Budapesten, az MKPK székházában.

szeptember 30.
–október 3.

Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke meghívására Esztergomban tanácskoznak az európai püspöki konferenciák elnökei. A találkozó témái: az egyház és a média, párbeszéd katolikusok és ortodoxok, keresztények és muzulmánok között, együttműködés az afrikai, latin-amerikai és közel-keleti egyházzal.


október 9.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága állásfoglalást ad ki a Magyar Köztársaság új Polgári Törvénykönyvéről szóló, T/5949. számú törvényjavaslatról, hangsúlyozva, hogy annak számos rendelkezése sérti a család és a házasság intézményét, ellentétes a köztársaság alkotmányának a házasságot és a családot védő alapelvével.

október 13.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ünnepi szentmise keretében megáldja a világ legnagyobb méretű (11 m) Szűz Mária-szobrát a hercegszántói Vodica-Máriakert kegyhelyen

október 23.

Esztergom önkormányzata díszpolgári oklevelet adományoz Paskai László bíborosnak, nyugalmazott esztergom-budapesti érseknek.

október 28.

„Hittel és hűséggel” címmel történeti konferenciát rendeznek Budapesten a Rákosi-korszakban vértanúhalált halt Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspökről és térségünk vértanú főpásztorairól.


november 9-12.

A Katolikus–Zsidó Kapcsolatok Nemzetközi Bizottsága Budapesten tartja XX. konferenciáját. A résztvevők kiadott közleményükben mély sajnálatukat fejezik ki bizonyos nem helyénvaló és meggondolatlan megnyilvánulások miatt, amelyek XII. Pius pápa II. világháború alatti szerepével kapcsolatosak.

november 16.

Kilencedik alkalommal ítéli oda a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat, melyet Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke adát dr. Messné dr. Mezey Klárának az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

november 20.

XVI. Benedek pápa Bíró László püspököt Magyarország katonai ordináriusává nevezi ki.

november 21.

Ünnepi keretek között nyílik meg a Biblia Sacra Hungarica című kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, amely a magyar biblia történetét mutatja be.


november 24-25.

A magyar és a horvát püspöki konferenciák állandó tanácsai Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, az MKPK elnöke és Marin Srakiæ gyakovár-eszéki érsek, a Horvát Püspöki Konferencia elnöke vezetésével találkoznak Zágrábban. A találkozón részt vesz Josip Bozaniæ bíboros, zágrábi érsek.

december 3.

A Magyar Pálos Rend pápai jóváhagyásának hétszázadik évfordulója alkalmából Erdő Péter bíboros, Juliusz Janusz apostoli nuncius, a püspöki konferencia tagjai és Izydor Matuszewski, a rend generálisa mutatott be szentmisét Budapesten.

december 5.

Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság perjele nyeri el a Prima Primissima-díjat közoktatás és köznevelés kategóriában.


december 8.

Erdő Péter bíboros „Az egyházmegye kormányzása a püspöki szék akadályoztatása idején – Egy különleges eset: Meszlényi Zoltán káptalani helynökké választása” címmel tartja meg székfoglaló előadását a Szent István Tudományos Akadémián.

Juliusz Janusz apostoli nuncius és Szekeres Imre honvédelmi miniszter memorandumot ír alá a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás mindkét fél részéről történő azonos értelmezése érdekében.

december 9.

Ismeretlenek összetörik a rábakethelyi templom temetőkertjében 2006-2007-ben felújított kálvária tizennégy állomásának üvegfestményeit.

december 19.

Oloffson Placid 92 éves, a Gulagot megjárt bencés szerzetes és a 99 éves Schirilla György, a Mindszenty-per ügyvédje kapja a Mindszenty-emlékérmet a hercegprímásról elnevezett társaságtól.

december 20.

Az alapításának 700. évfordulóját ünneplő Magyar Pálos Rend Magyar örökség-díjat kap, melyet az MTA dísztermében adnak át.

december 23.

A Szent Jeromos Bibliatársulat gondozásában megjelenik a Biblia cigány (lovári) nyelvű fordítása, Vesho-Farkas Zoltán műfordító munkája.

december 27.

Újpalotán szentmise keretében Urunk színeváltozása és Boldog Salkaházi Sára tiszteletére új templomot szentel fel Erdő Péter bíboros.