Hamarosan véget ér a Hit éve


Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ünnepi konferenciát tart a Hit évének lezárásaként november 23-án, szombaton 10 órától Debrecenben, a Szent József Gimnázium dísztermében. A konferencián az egyházmegye papsága, világi hitoktatók, lelkipásztori kisegítők és az egyházi iskolák tanárai vesznek részt.
A program 10 órakor ünnepi, koncelebrált szentmisével kezdődik a Szent Anna-székesegyházban, amelyre a híveket is várják. Ezt követően Alberto Bottari de Castello magyarországi apostoli nuncius és Labanc Zsolt SP piarista tartományfőnök tart előadást a Szent József Gimnáziumban.

Egri Főegyházmegye:
Miskolcon az esperesi kerület szervezésében ünnepi gálaestet tartanak november 23-án, szombaton 19 órától a Művészetek Házában köszönetképpen a Hit éve lelki és kegyelmi ajándékaiért.
Másnap, november 24-én, vasárnap 18.30-as kezdettel a Miskolc-Mindszenti templomban (Mindszent tér) Palánki Ferenc egri segédpüspök zárja be a Hit évét a miskolci espereskerületben.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
November 17-én, vasárnap kerül sor a hit évének ünnepélyes lezárására az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros mutatja be a Szent István-bazilikában. Ugyanebben a szentmisében kerül sor az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben és a Budapesti Központi Szemináriumban tanuló másodéves papnövendékek beöltözésére is.

Győri Egyházmegye:
Pápai Lajos megyéspüspök a győri bazilikában november 24-én, vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén zárja be a Hit évét a Győri egyházmegyében.
A főpásztor a soproni esperesi terület hívei számára külön is celebrál a Hit évét lezáró szentmisét a soproni Szent Mihály-templomban november 25-én, hétfőn 17 órakor.

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Kocsis Fülöp megyéspüspök Szent Liturgia keretében végzi el a Hit éve egyházmegyei lezárását a hajdúdorogi székesegyházban november 21-én, csütörtökön 10 órakor.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye:
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek november 24-én, vasárnap 17.30-kor Kiskunhalason, az alsóvárosi templomban (Szent Imre u. 14.) a Szinódusi Nagy Fórum alkalmával zárja le a Hit évét a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében.

Kaposvári Egyházmegye:
A Kaposvári Egyházmegyében a Hit évének lezárása november 24-én, Krisztus Király vasárnapján, 10.30-kor a kaposvári székesegyházban lesz, a szertartás keretében Balás Béla kaposvári megyéspüspök az egész egyházmegye területéről, 26 akolitust avat fel.

Miskolci Apostoli Exarchátus:
A Miskolci Apostoli Exarchátusban ünnepi Szent Liturgiával ér véget a Hit éve, amelyet Orosz Atanáz püspök-exarcha vezet november 23-án, szombaton 10 órai kezdettel.

Pannonhalmi Főapátság:
Várszegi Asztrik főapát november 24-én, vasárnap a pannonhalmi Bazilikában zárja be a Hit évét a 10 órakor kezdődő konventmisében, a Pannonhalmi Területi Apátság egyházközségeiből is várják a híveket.

Pécsi Egyházmegye:
Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrál ünnepi szentmisét november 24-én, vasárnap 18 órakor a pécsi székesegyházban. A liturgia keretében zárja le ünnepélyesen a főpásztor a Hit évét a Pécsi Egyházmegyében.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök ünnepi szentmisét celebrál november 24-én, vasárnap 18 órakor a szegedi dómban, s ennek keretében lezárja a Hit évét a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. A szegedi dómban 12.30-tól szentségimádásra nyílik lehetőség.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Spányi Antal megyéspüspök a székesfehérvári bazilika felszentelésének évfordulóján, november 25-én, hétfőn 18 órakor mutat be ünnepi szentmisét. Ebben a szentmisében zárja be a főpásztor az Hit éve egyházmegyei programjait. Ugyancsak a liturgia keretében kerül sor az újonnan végzett világi lelkipásztori kisegítők püspöki megbízólevelének átadására is. A képzést befejező 17 világi hívő ünnepélyesen ígéretet tesz arra, hogy a plébános irányítása mellett munkatársként, lelkiismeretesen végzi a rábízott lelkipásztori feladatokat.

Szombathelyi Egyházmegye:
Veres András szombathelyi megyéspüspök az egyházmegyei adventi családi lelkinap keretében celebrál szentmisét a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban november 23-án, szombaton 15 órakor. A szertartás során kerül sor a lelkinap lezárására, valamint hálaadásra a Hit évéért.

Váci Egyházmegye:
A Váci Egyházmegyében Beer Miklós megyés főpásztor Krisztus Király ünnepén, november 24-én, vasárnap 18 órakor zárja be a Hit évét ünnepi szentmisével, ezt a Cecília Kórus hangversenye követi.

Veszprémi Főegyházmegye:
Márfi Gyula érsek a Veszprémi Főegyházmegyében november 23-án, szombaton 10 órakor szentmise keretében zárja be a Hit évét a veszprémi Szent Mihály-bazilikában. A szentmisét követően beszámolók hangzanak el az év főegyházmegyei eseményeiről.