2004

január 6.

A keresztény történelmi egyházak közös nyilatkozatban reagálnak a Tilos Rádióban elhangzott keresztényellenes kijelentés miatt, s a szeretet nevében elutasítják a gyűlöletbeszéd minden formáját.

január 8.

Az ORTT a Magyar Katolikus Rádió indítására létrehozott társaságot nyilvánítja nyertesnek a Petőfi Rádió volt középhullámú frekvenciájára kiírt pályázaton. 

január 24.

II. János Pál pápa Szalézi Szent Ferenc ünnepén az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye püspökévé nevezi ki Kiss-Rigó László és Udvardy Gyögy pápai káplánokat.   

február 5.

A pesthidegkúti Sarlós Boldogasszony-templommal szemben álló Pieta-szobrot ismeretlen tettesek meggyalázzák.

február 20.

Gyurcsány Ferenc sportminiszter egy fórumon kijelenti: „Lehet, hogy ez Mária országa, de ahogy látom, Mária a kezét mindenképpen levette róla, és csak mi vagyunk itt, mi tudjuk formálni.” Gyurcsány telefonon elnézést kér e miatt Veres András püspöktől, az MKPK titkárától.

március 15-21.

A Katolikus Újságírók Nemzetközi Szövetsége (UCIP) „A keresztény újságírók felelőssége szemtől szemben a lelki elvárásokkal és új szabadságokkal Európában” címmel Dobogókőn tartja tanácsülését és szimpóziumát. 

március 18.

A négy történelmi egyház közös beadványban fordul az Alkotmánybírósághoz az esélyegyenlőségi törvény miatt.

március 17.

Kósáné Kovács Magda MSZP-s képviselő egy interjúban úgy fogalmaz, hogy a Vatikán „brüsszeli hivatalain…keresztül Prodistul és Strasbourgostul egész Európát le akarja nyúlni és be akarja kebelezni”. 

március 27.

Nagy Szent Gergely halálának 1400. évfordulójára emlékezve Budapesten tudományos konferenciát rendez a MALEZI és az OMCE.

április 7.

II. János Pál pápa a Nagy Szent Gergely Rend Nagykeresztjének Civil Fokozatát adományozza Orbán Viktor volt miniszterelnöknek.  

április 19.

II. János Pál pápa Erdő Péter bíboros, prímást, esztergom-budapesti érseket az Apostoli Signatura Legfőbb Bíróságának tagjává nevezi ki. 

április 26.

Megkezdi munkáját a Vatikáni-Magyar Vegyesbizottság. A testület meghatározza a vatikáni megállapodásban szabályozott kérdéskörök áttekintésének időbeli ütemezését. 

április 29.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ünnepi szentmisét mutatnak be a székesfehérvári székesegyházban európai uniós csatlakozásunk előestéjén. A főpásztorok Szent István sírjánál ismételten felajánlják az országot Szűz Máriának, s hangsúlyozzák, hogy Krisztus Európa reménye. 

május 21-23.

Mariazellben nyolc ország zarándokainak részvételével, ünnepélyes szentmisével zárul a Közép-európai Katolikus Találkozó.

május 26-31.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága a Hotel Agro-ban rendezi meg az Európai Kateketikai Csoport nemzetközi konferenciáját. 

május 30.

Megkezdi országos adását a Magyar Katolikus Rádió.  

június 2.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki, amelyben a június 13-ai EP-választásokon való részvételre buzdít.

június 25.

„A vértanúság helye” címmel állandó kiállítás nyílik a győri püspökvár pincéjében, ahol 1945-ben orosz katonák halálosan megsebesítették Apor Vilmos püspököt.

augusztus4.

Az SZDSZ közleményben bírálja a nők társadalmi és egyházi helyzetét elemző pápai körlevelet. Veres András püspök rámutat: szemben az SZDSZ állításával, a körlevél a férfi és a nő jogi esélyegyenlőségét mondja ki. 

szeptember 10.

A váci székesegyházban szentmisével, majd tanévnyitó ünnepséggel kezdődik meg a korábban Zsámbékon működő Apor Vilmos Katolikus Főiskola új tanéve.

szeptember 12.

Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök jubileumi évet hirdet Máriapócson a kegykép harmadik könnyezésének 100. évfordulóján. 

szeptember 25.

Juliusz Janusz apostoli nuncius mutat be szentmisét az Egri Főegyházmegye alapításának ezredik évfordulóján Egerben. A szentbeszédet Erdő Péter bíboros mondja.

szeptember
28-30.

„Állam és egyház” címmel szervez konferenciát a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága az Országház felsőházi termében. 

október 3.

II. János Pál pápa ünnepi szentmise keretében boldoggá avatja – többek között – IV. Károly osztrák császárt és magyar királyt a Szent Péter téren

október 9.

A krakkói Isteni Irgalmasság-bazilika magyar kápolnáját Erdő Péter bíboros szenteli fel. Az ünnepi eseményen ötezer magyar zarándok vesz részt. A magyar kápolna a Szentek Közössége nevet viseli.     

október 20.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Esztergomban találkoznak és kölcsönösen tájékoztatják egymást lelkipásztori munkájukról.

október 21.

Az MKPK székházában Veres András püspök, a testület titkára közli: a 2005. évi költségvetési törvénytervezetben foglaltak súlyosan hátrányos helyzetbe hozzák az egyházi iskolákban tanuló diákokat és családjaikat. 

november 5.

Az iskolafenntartó egyházak nyílt levélben tiltakoznak a kormány 2005. évi törvényjavaslatának azon pontjai ellen, amelyek az egyházi iskolák ellehetetlenülését eredményezik. A parlamentben Semjén Zsolt (Fidesz) szólal fel az egyházi iskolák védelmében a diszkriminatív elképzelésekkel szemben.

november 9.

Veres András püspök a városligeti irodaépületben találkozik a katolikus iskolák igazgatóival. Döntés születik arról: amíg nem rendeződik megnyugtatóan az egyházi iskolák finanszírozása, a katolikus iskolák kápolnáiban közösen imádkoznak a pedagógusok és a gyerekek.   

november 12.

„A vallásosság megjelenése a médiában” címmel tart konferenciát a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága. 

november 15.

Hiller István kulturális miniszter, az MSZP elnöke fogadja a történelmi egyházak vezetőit és ígéretet tesz a vitás kérdések megnyugtató rendezésére.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívással fordul a katolikus hívőkhöz, kérve őket: vegyenek részt a december 5-i, kettős állampolgárságról szóló népszavazáson és szavazzanak igennel.

november 22.

Az MTV-ben durva cenzúra sújtja a katolikus és református műsorokat a kettős állampolgárságról szóló nyilatkozatuk kapcsán. Az ORTT helyt ad az egyházak panaszának.

december 13.

Az MKPK tagjai a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca után is szükségesnek tartják, hogy az országhatárainkon túliak is megkapják a magyar állampolgárságot, ezért azt kérik a Parlamenttől, hogy a legrövidebb úton teremtsék meg ennek jogi feltételeit.

december 14.

Több ezer ember vesz részt a Budai Margitosok Baráti Társaságának az Oktatási Minisztérium előtt rendezett békés demonstrációján, hogy kifejezze aggódását és tiltakozását az egyházi iskolák finanszírozásának csökkentése miatt. A parlament csak részben teljesíti az egyházi iskolák jogos kéréseit.

december 17.

Engesztelő tanúságtételre kerül sor a budapesti Szent István-bazilika előtt a keresztény történelmi egyházak részvételével a magyarság egysége mellett.

december 18.

II. János Pál pápa a Vatikánban fogadja Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, aki rendkívül keményen bírálja a Magyar Katolikus Egyház közügyekben hangoztatott állásfoglalásait. Azt állítja, a Vatikán egyetértett vele. Veres András püspök válaszul közli: az egyház a zsinat szellemében nyilvánít véleményt közérdekű kérdésekben.  

december 21.

A Magyarországi Apostoli Nunciatúra közleményt ad ki, amely szerint – szemben Gyurcsány Ferenc kormányfő december 18-i állításával – a vatikáni látogatáson a Szentszék megállapította: a magyar püspökök jó állampolgárokként csak aggodalmuknak adtak hangot a közjóért, és a Szentszék kiállt mellettük. Sodano bíboros megdöbbenését fejezte ki, hogy a magyar kormány nem tartja be az 1997-ben kötött vatikáni–magyar megállapodást.