2003

január 6.

Az Alkotmánybírósághoz fordul Semjén Zsolt (Fidesz), kérve a kormány javaslatára elfogadott egyházfinanszírozással kapcsolatos törvénymódosítás megsemmisítését.

január 11.

Az öt közjogi méltóság jelenlétében ünnepélyesen beiktatják tisztségébe Erdő Péter esztergom-budapesti érseket az esztergomi bazilikában.

február 8.

A három történelmi keresztény egyház a hívekkel együtt közös istentiszteleten imádkozik a békéért a Szent István-bazilikában.

február 12.

Az MKPK a szociális törvény parlament általi elfogadása miatt az Alkotmánybírósághoz fordul. A taláros testülettől azt várják, mondja ki, hogy az egyházaknak alanyi joguk szociális intézmények alapítása.

február 13.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Szájer József, fideszes országgyűlési képviselő, az Európai Konvent tagja tartalmi módosítások – a keresztény hagyományra és értékrendre való utalás –  beillesztését javasolja az EU új alkotmányába. 

március 11.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben tiltakozik az USA Irak elleni háborús készülődése ellen.

március 14.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatban áll ki az Európai Unióhoz való csatlakozás mellett.

március 23.

II. János Pál pápa a Szent Péter-téren bemutatott szentmise keretében boldoggá avatja –többek között – Batthány-Strattmann László szemorvost.

április 4.

II. János Pál pápa elfogadja a 75. életévét betöltő Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök lemondását és helyére kinevezi Spányi Antal esztergom-budapesti segédpüspököt.

április 8.

A kormány Szalay István helyére a jogász végzettségű Gulyás Kálmánt nevezi ki egyházügyi államtitkárnak.

április 9.

II. János Pál pápa a távozó Karl-Josef Rauber érsek helyére Juliusz Januszt nevezi ki hazánk új apostoli nunciusává.

április 14.

Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek és Schweitzer József főrabbi a zsidó pészachról és a keresztény húsvétról tartanak előadást a Mindentudás Egyetemén.

április 17.

Az MKPK Titkársága a Westel Mobil Távközlési Rt-vel együttműködve „Örömhír-üzenet” küldését kezdi meg SMS-ben és Wapon.

május 13-14.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghívására hazánkba látogat a Horvát Katolikus Püspöki Konferencia küldöttsége Josip Bozanic zágrábi érsek vezetésével.

május 17.

Első alkalommal kerül sor országos katolikus cigánytalálkozóra Budapesten.

május 23.

92 éves korában meghal Lénárd Ödön piarista szerzetes, aki a kommunista rendszerben 17 és fél évet töltött börtönben.

május 27.

II. János Pál pápa kinevezi Beer Miklóst, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Váci Egyházmegye megyéspüspökévé.

május 30.

„In Virtute Spiritus” címmel tanulmánykötet jelenik meg Paskai László bíboros tiszteletére a Szent István Társulat gondozásában, amit Erdő Péter esztergom-budapesti érsek nyújt át elődjének.

május 31.

II.János Pál pápa többszöri, a népek Európa iránti közös felelősségére figyelmeztető felhívása nyomán nyolc ország elindítja a Közép-európai Katolikus Találkozó rendezvénysorozatát.

június 4.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, csatlakozva az ApostoliSzentszék többszöri tiltakozásához, nyilatkozatban szögezi le: nélkülözhetetlen a keresztény örökség említése az EU új alkotmányában.

június 6.

Életének 95. évében meghal Boros Béla címzetes római katolikus érsek, a kommunista hatalom által bebörtönzött katolikus főpapok csoportjának utolsó nagy alakja. 

augusztus 5.

Életének 62. évében meghal Vanyó László professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára.

augusztus 18.

Tűz üt ki a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola központi épületének tetején. Személyi sérülés nem történik, a kár több tízmillió forint.   
Medgyessy Péter miniszterelnök ellátogat a felújított Szent István-bazilikába.  

augusztus 20.

Szent István ünnepe ebben az évben a Közép-európai Katolikus Találkozó rendezvénysorozat részét képezi. A budapesti Szent István-bazilika előtt bemutatott ünnepi szentmise homíliáját Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek mondja.  

augusztus 21.

„Csak a kegyelem” címmel jelenik meg a Válasz Kiadónál Bartha-Szabó József és Jezsó Ákos interjúkötete Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsekkel.

augusztus 24.

Mindszenty József hercegprímás esztergomi érsek tiszteletére zarándokházat építenek szülőfalujában, a Vas megyei Csehimindszenten.

szeptember 21.

II. János Pál pápa bejelenti, hogy október 21-én konzisztóriumot tart, és felsorolja az újonnan kinevezett 30 kardinális – köztük Erdő Péter prímás, érsek – nevét.  

szeptember 24.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki a közoktatási törvény módosítása kapcsán, figyelmeztetve, hogy a pedagógusok titoktartási kötelezettsége jelentősen korlátozza a gyermekek és a szülők jogait, és sérti a katolikus erkölcs szabályait is.

szeptember 28.

Meggyilkolják Nyitrai István 79 éves, boldogkőváraljai római katolikus plébánost.

szeptember 29.

A Közép-európai Katolikus Találkozó keretében „Keresztény értékek az Európai Unióban” címmel nemzetközi konferenciát rendeznek Budapesten. 

október 9.

Julius Janusz érsek, apostoli nuncius a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak jelenlétében hálaadó szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában, megköszönve Istennek, hogy II. János Pál pápa 25 éve áll a Katolikus Egyház élén.

október 21.

II. János Pál pápa ünnepi szentmise keretében bíborosi rangra emel 30 főpásztort, köztük Erdő Péter prímás, érseket. A szentatya a magyar prímást kinevezi a Katolikus Nevelési Kongregáció és az Egyházi Törvényszövegeket Értelmező Pápai Tanács tagjává.

november 12.

A kormány ülésén 25 egyházi ingatlan visszaadásáról dönt.

november 13.

Orbán Viktor és a Fidesz vezetői látogatást tesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia központjában.

november 14.

Életének 88. évében meghal Marosi Izidor váci püspök. 

november
17-21.

Keresztes Szilárd görög katolikus püspök vezetésével magyar cigányok zarándokolnak Rómába. A csoportot fogadja II. János Pál pápa.

december 11.

„Az élet kultúrájáért” címmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet ad ki a bioetika aktuális kérdéseiről. 

december 24.

Bajtai Zoltán Barangó, a Tilos Rádió egyik műsorvezetője élő adásban kijelenti, hogy kiirtaná az összes keresztényt. A kijelentés miatt többen kifejezik felháborodásukat. Erdő Péter bíboros arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak a gyűlölködő hangot megütő személyért.

december 28.

Bíró László püspök, az MKPK családreferense első alkalommal hirdet meg éves munkaprogramot a családokhoz írt levelében.