2002

január 8.

Nyolc ország püspöki konferenciáinak elnökei és titkárai találkoznak Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában.

január 12.

Bezár a „Kereszténység ezer éve Magyarországon” című kiállítás a Vatikánban. A tárlatot 4500 ember látogatta meg.

január 14.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia örömét és megelégedettségét fejezi ki, hogy január 1-jén életbe lépett a státustörvény. Egyúttal megdöbbenésének ad hangot, hogy egyes pártok a törvényt a választási kampány részévé tették, félelemre, idegengyűlöletre apellálnak.
A muranoi Szűz Mária és Szent Donát-templomában ünnepélyes szertartás keretében adják át a magyar küldöttségnek Szent Gellért egy ereklyéjét, melyet a budapesti Belvárosi Főplébánia-templomban helyeznek el. Itt temették el 1046-ban a vértanúhalált halt püspököt.

január 22.

Horn Gyula volt miniszterelnök Seregély István egri érsekhez, az MKPK elnökéhez írt levelében azzal vádolja a papokat, hogy a Fidesz oldalán beavatkoznak a választási kampányba és megsértik a gyónási titkot. A püspöki kar nem kíván reagálni Horn vádjaira, a  jobbközép és jobboldali pártok pedig határozottan elutasítják azokat.
Eközben a Szocialista Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének tagjai magnókkal járják a templomokat és adatokat gyűjtenek arról, hogy a papok valóban agitálnak-e a Fidesz mellett. A nagy felháborodás és az adatvédelmi biztos aggályai miatt a SZESZ hamarosan leállítja az akciót.

január 24.

II. János Pál pápa felhívásának szellemében virrasztást tartanak a világ békéjéért a budapesti Szent István-bazilikában. Ugyanezen a napon a Szentatya kezdeményezésére Assisiben a világ vallásai imádkoznak a világ békéjéért.

február 13.Pápai Lajos győri megyés püspök az MSZP vádjaira közli: a pap egyháza belső törvényét betartva nem politizál a templomban, de alaposan téved, aki azt állítja, hogy a papok politizálása alkotmányossági aggályokat vet fel.
február 20.„Vallás és drogmegelőzés – Drogmegelőzés az egyházban" címmel tartanak konferenciát a Parlamentben. A hazai egyházak „Válaszd az életet!" címmel közös állásfoglalást fogadnak el.
február 24.Szent Hedvig lengyel királynő gyűrűsujjának ereklyéjét elhelyiezik az egri minorita templomban.
március 1.„A magyar kereszténység ezer éve" című kiállítás a vatikáni bemutató után a Magyar Nemzeti Múzeumban is megtekinthető.
április 8.II. János Pál pápa a Nagy Szent Gergely-rend Tiszti Keresztjét adományozza Nemeskürty István millenniumi kormánybiztosnak.
április 23.„Ifjúság – értékrend – vallás” címmel rendez konferenciát a Barankovics Akadémia, a Kerkai Jenő Egyházszociológiai Intézet és a Faludi Akadémia Budapesten.
május 4.Felavatják a Mindszenty József-emlékhelyet Esztergomban, az egykori Papnevelő Intézetben.
május 6-10.„Magyarország és Mariazell 650 éves vallási kapcsolatai” címmel rendeznek négynapos nemzetközi egyháztörténeti konferenciát Esztergomban.
május 13.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában megbeszélést folytatnak a Szlovákiai Katolikus Püspöki Konferencia és az MKPK Állandó Tanácsának tagjai.
május 15.„Szolgáló szeretettel – a gyermekekért” címmel rendez nemzetközi konferenciát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Bara Hotelben. A konferenciára a „Jót tenni jó” kommunikációs program keretében kerül sor.
június 7.Lágymányoson felszentelik az ökumenikus központot és az egyetemi lelkészséget.
június 20.A Rómába látogató Mádl Ferenc köztársasági elnököt fogadja II. János Pál pápa és Angelo Sodano bíboros, államtitkár.
augusztus 2.Paskai László bíboros a budavári Prímási Palotában átadja Semjén Zsolt volt egyházügyi államtitkárnak a II. János Pál pápa által adományozott Szent Szilveszter Rend Nagykeresztjét.
augusztus 17.II. János Pál pápa a Krakkó melletti Lagiewnikiben felszenteli az Isteni Irgalmasság-templomot, amelyben egy magyar kápolna is helyet kap. A szertartáson többezer magyar zarándok vesz részt, élükön Seregély István egri, illetve Márfi Gyula veszprémi érsekkel. A szentmise végén a Szentatya megáldja Orbán Viktor volt kormányfőt és feleségét, Lévai Anikót.
szeptember 1.Veres András püspök kezdeményezi annak az országgyűlési döntésnek a felülvizsgálatát, amelynek értelmében a hitoktatók nem kapják meg a szeptembertől esedékes 50 százalékos pedagógusi alapbéremelést. A tiltakozás hatására az emelésre mégis sor kerül.
szeptember 7.Életének 92. évében meghal Bánki József nyugalmazott váci megyéspüspök.
október 1.A magyarországi egyházak vezetői istentisztelet keretében aláírják az Ökumenikus Chartát.
október 9.

Közös levélben fordul a katolikus, a református és az evangélikus egyház Csehák Judit miniszterhez, hogy vonja vissza a szociális törvény módosítására irányuló javaslatát.

október 24-26.

Jozef Glemp bíboros vezetésével a lengyel püspöki kar küldöttsége az MKPK meghívására hazánkba látogat.

október 29-31.

„Docete – Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában” címmel rendeznek nemzetközi konferenciát Pannonhalmán abból az alkalomból, hogy a rend tagjai 200 éve foglalkoznak szervezett formában középfokú oktatással.

november 8.

II. János Pál pápa kihallgatáson fogadja a Rómában tartózkodó Szili Katalint, az Országgyűlés elnökét.

november 21.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki a kábítószer pusztító hatásáról.

december 1.

„Holtomiglan, holtodiglan” mottóval indul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új kommunikációs programja, amely a házastársi hűség értékét állítja középpontba.

december 2.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki arról, hogy a balliberális kormány a vatikáni-magyar szerződéseket sértő – szociális és egészségügyi – törvényeket készül a parlament elé terjeszteni. Seregély István érsek, az MKPK elnöke és Medgyessy Péter kormányfő megbeszélésén nem történik előrelépés. Ehhez kapcsolódóan Karl-Josef Rauber apostoli nuncius Donáth László (MSZP) állítását cáfolva leszögezi: a témában semmilyen megállapodás nem történt közte és Szalay István egyházügyi államtitkár között.

december 3.

Az ORTT az MSZP-s és SZDSZ-es delegáltak elutasítása miatt egyelőre nem írja ki azt az országos középhullámú frekvenciát – a katolikus rádió sugárzására –, amelyre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia még tavaly nyújtotta be az igényét.

december 7.

II. János Pál pápa elfogadja a 75. életévét betöltött Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lemondását és helyére Erdő Péter székesfehérvári segédpüspököt nevezi ki.

december 17.

A parlament kormánypárti többsége elfogadja az egyházak számára hátrányos szociális törvénycsomagot, amit Mádl Ferenc államfő visszaküld megfontolásra december 23-án.