2000

január 1.Magyarországon megkezdődik a millenniumi esztendő. Az év első napján az Országgyűlés rendkívüli ülést tart, amelyen törvénybe foglalják a millenniumot. A Szent Koronát a Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe szállítják.
A jubileumi szentév, illetve a magyar millenniumi esztendő kezdeteként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ünnepi szentmisét celebrálnak a budapesti Szent István-bazilikában, a szertartást Paskai László bíboros vezeti, a szentbeszédet Seregély István egri érsek, az MKPK elnöke mondja.
január 6.Vízkereszt ünnepén a római Szent Péter-bazilikában II. János Pál pápa 12 püspököt szentel, köztük Erdő Pétert és Veres Andrást.
január 8.A Ferences Hittudományi Főiskola, a Piarista Hittudományi Főiskola és a Pannonhalmi Hittudományi Főiskola részvételével létrejön a Sapienta Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapesten, amelynek főigazgatója a piarista Lukács László.
január 10.Életének 88. évében meghal Udvardy József, nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök.
január 18.A Fővárosi Bíróság ítéletében arra kötelezi az Alfa Szövetséget és Kormos Miklós bajai káplánt, hogy fejezzék ki sajnálkozásukat, amiért 1998. tavaszán megakadályozták, hogy a 12 éves P. Katalin elvetesse magzatát, és ezzel megsértették személyiségi jogait. A lelkészt a bíróság 300 ezer forintra ítéli.
január 27-28.Esztergomban „Egyház és magyarság” címmel rendez konferenciát a Határon Túli Magyarok Hivatala. A fórumon megjelenik többek között Paskai László bíboros, esztergom-budapesti érsek. Beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
március 10.Budapesten hét kiadó létrehozza a Magyar Katolikus Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületét.
április 5.A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a Népek Igaza kitüntetést adományozza Márton Áron egykori gyulafehérvári püspöknek, aki 1944. május 18-án Kolozsvárott a Szent Mihály-templomban bátran felemelte szavát a zsidóüldözések ellen.
május 7.A római Colosseumban ökumenikus megemlékezésre kerül sor, amelyen a XX. század tanúságtevőire emlékeznek. A szertartáson részt vesz három börtönviselt magyar pap is, Regőczi István, Keglevich István és Lőrinczi Ferenc.
május 19.Életének 76. évében meghal Dékány Vilmos esztergom-budapesti segédpüspök.
június 1.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dokumentumot ad ki a szerzetesrendek betiltásának 50. évfordulóján, hangsúlyozva, hogy a szerzetesek minden üldözés ellenére hűségesek maradtak hivatásukhoz.
június 26.A magyar alapítású Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közösség egyházi jóváhagyást nyer.
július 1-2.„Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk” mottóval katolikus nagygyűlésre kerül sor az MKPK szervezésében a budapesti Kisstadionban a millenniumi ünnepségek keretében.
július 13.Életének 85. esztendejében meghal Magyar Ferenc, az Új Ember nyugalmazott főszerkesztője.
augusztus 15.II. János Pál pápa és 700 ezer fiatal jelenlétében megkezdődik a XV. Ifjúsági Világtalálkozó Rómában, a Szent Péter téren. Az eseményen mintegy háromezer magyar fiatal is részt vesz Balás Béla kaposvári megyéspüspök, a püspöki konferencia ifjúsági referense vezetésével.
augusztus 19.Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fölszenteli az ünnepi műsorral induló első magyar katolikus adó, a Katolikus Rádió – Eger épületét.
augusztus 20.Országszerte nagyszabású ünnepségeken emlékeznek meg az ezeréves magyar államiságról. Az ünnepségeken részt vesz I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ortodox pátriárka is, aki bejelenti: a Görög Ortodox Egyház felveszi szentjei sorába Hierothioszt, aki 1054 körül hittérítőként járt Magyarországon és Szent István királyt. Az 1054-es egyházszakadás óta nem volt arra példa, hogy az ortodox egyház a nyugati egyházhoz tartozó személyeket avasson szentté.
augusztus 21.A millenniumi ünnepségek keretében Pannonhalmára látogat I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka és Pityirim moszkvai pátriárka.
augusztus 31.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben emlékezik meg arról, hogy 1950-ben a püspöki kar kénytelen volt az akkori kommunista állami vezetés diktátuma szerinti megállapodást kötni a Magyar Népköztársaság kormányával.
szeptember 2.Miskolcon felavatják a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumot és Kollégiumot. A jezsuita rend által működtetett intézmény hét év alatt tízmillió márka ráfordítással épült fel.
szeptember 23.Liszt Ferenc „Missa Solemnis” című művének előadásával tiszteleg II. János Pál pápa előtt a kereszténység 2000 éves jubileuma és a magyar millennium előtt a Danubia Szimfonikus Zenekar Héja Domonkos vezényletével Rómában. Az ünnepség népes magyar küldöttségét Mádl Ferenc államfő és Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. Az ünnepséghez kapcsolódóan nyílik meg az „Ecce Homo – Íme az ember – Krisztus-ábrázolások a XIX–XX. századi magyar művészetben” című kiállítás a római Magyar Akadémián.
október 7.A millenniumi év kiemelkedő eseményeként a magyar püspökök vezetésével több ezer magyar zarándok érkezik Rómába. A küldöttséget – élén Paskai László bíborossal – fogadja II. János Pál pápa.
október 26.Török József és Legeza László „A magyar egyház évezrede” című albumát, a millenniumi esztendő egyik legjelentősebb kötetét bemutatják Budapesten, a Libri Könyvpalotában
október 30.A hajnali órákban a Berzsenyi Dániel Gimnázium öt tanulója elfűrészeli, majd ledönti a Regnum Marianum-templom helyén álló fakeresztet a XIV. kerületi Felvonulási téren. A diákok ötágú vörös csillagot és Budapesti Felszabadító Gárda feliratot rajzolnak az emlékmű talapzatára. Az öt fiatal beismeri: tettüket előre kitervelték. Később családjaik hajlandók megfizetni a kárt, az elkövetők pedig koszorút helyeznek el az emlékműnél.
november 8.Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben találkozik a történelmi egyházak vezetőivel. Az egyházak a Mazsihisz felvetésére nagyobb védelmet kérnek a kormányfőtől, a berzsenyis diákok október 30-i cselekedete, valamint amiatt, mert ismeretlen tettesek zsidó és evangélikus temetőkben is garázdálkodtak.
november
24-26.
Csillebércen tartják első országos találkozójukat a világi teológus, hittanár és hitoktató szakos hallgatók.
december 5.Életének 83. évében meghal Fábián János apostoli protonotárius, őrkanonok, főegyházmegyei kormányzó, a Mátyás-templom plébánosa.