1999

január 14.Seregély István egri érsek, az MKPK elnöke, Bölcskei Gusztáv református és Harmati Béla evangélikus püspök megállapodást ír alá Pokorni Zoltán oktatási miniszterrel, mely szerint a kormány a költségvetésből támogatja a felekezeti oktatást, és minden egyházi iskolába járó diák után 500 forintot utal át a fenntartónak.
február 14.Paskai László bíboros ünnepi szentmisét mutat be Mindszenty József bíboros elítélésének 50. évfordulóján a hercegprímás egykori címtemplomában, a romai Santo Stefano Rotondoban.
február 21.Edmund Stoiber bajor miniszterelnököt egynapos magyarországi látogatása idején fogadja Paskai László bíboros.
február 24.Bábel Balázs pápai káplánt, a váci Borromeo Szent Károly Hittudományi Főiskola rektorát, II. János Pál pápa a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye koadjutor érsekévé nevezi ki.
április 12.Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott érseke előadást tart a Városházi beszélgetések c. rendezvénysorozat keretében Budapesten.
május 7-9.II. János Pál pápa három napra Romániába látogat, ahol programja csak a fővárosra, Bukarestre korlátozódik. Az erdélyi katolikus és görög katolikus hívek nem titkolják csalódottságukat, amiért a Szentatya nem keresi fel Erdélyt. Az egyházfő és a román ortodox pátriárka közös nyilatkozatot adnak ki Koszovóról, sürgetve a mielőbbi megbékélést.
május 15.A Magyar Katolikus Egyház ingatlanrendezésének jogi folyamata lezárul. (A gyakorlatban 2011-ig tart.)
május 16.Közös rendezvényen találkoznak a katolikus lelkiségi mozgalmak a budapesti Körcsarnokban. A rendezvény fővédnöke Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az imatalálkozó résztvevőit levélben köszönti II. János Pál pápa.
május 19.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának tagjai megbeszélést folytatnak Orbán Viktor miniszterelnökkel és a Fidesz Magyar Polgári Párt vezetőivel. A találkozón áttekintik a magyar és az európai politikai történések aktuális kérdéseit. A katolikus egyházat reménnyel tölti el, hogy nincs lényeges különbség a kormány által fontosnak tartott és az egyház által képviselt erkölcsi értékek között.
május 28.A Magyar Katolikus Püspöki Kar Pro Ecclesia Hungariae emlékérmet adományoz Kovács Angelus OFM Cap. atyának áldozatos lelkipásztori munkájáért, amelyet mint olaszországi főlelkész végzett az ott élő magyar hívők körében.
június 5-17.Lengyelországba látogat II. János Pál pápa. A Szentatya apostoli útja alkalmával 21 városban áll meg, 32 beszédet mond, 11 nyilvános szentmisét mutat be, 111 boldoggal teszi gazdagabbá az Egyházat, valamint szentté avatja Árpád-házi Boldog Kingát, IV. Béla király leányát.
június 25.Életének 61. évében elhunyt Dankó László kalocsa-kecskeméti érsek.
június 28.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben tiltakozik „mind a keresztény értékrend, mind a jó ízlés nevében” a Kiscelli Múzeumban megrendezett, Hermann Nitsch „Orgia-misztérium-színház” című, „vallási motívumokkal súlyosan visszaélő” kiállítás ellen, amely „kimeríti az obszcenitás, a brutalitás és a káromkodás tényét”.
július 7.Erdő Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora nyeri el az olasz Rotary Club Galileo Galilei díját, amellyel minden évben azokat a kiváló külföldi tudósokat tüntetik ki Pisában, akik az olasz kultúra és civilizáció tanulmányozását állították kutatásaik középpontjába.
július 29. Életének 85. esztendejében váratlanul meghal Békés Gellért bencés szerzetes.
szeptember 25.Márfi Gyula veszprémi érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviselőjének jelenlétében megalakul a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat.
október 15-19.A Fórum Film Alapítvány megrendezi az I. Nemzetközi Ökumenikus Filmszemlét a Magyar Tudományos Akadémián.
október 21.I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka többnapos látogatásra első alkalommal érkezik hazánkba.
október 26.Paskai László bíboros és Harmati Béla evangélikus püspök közös sajtóértekezletet tart Budapesten azt megelőzően, hogy az Apostoli Szentszék és a Lutheránus Világszövetség közös nyilatkozatot ír alá Augsburgban az Isten előtti megigazulás teológiai kérdéséről október 31-én.
október 31.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet ad ki a Felnőttek beavatása a keresztény életbe címmel a Felnőttek Katekumenátusa című szertartáskönyvhöz.
november 4.Stumpf István kancelláriaminiszter fogadja a történelmi egyházak vezetőit. A találkozón áttekintik az Orbán-kormány másfél éves egyházpolitikáját.
november 5.II. János Pál pápa a székesfehérvári egyházmegye segédpüspökévé nevezi ki Erdő Pétert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorát. A Szentatya egyidejűleg az egri érsekség segédpüspökévé nevezi ki Veres Andrást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát.
november 9.A Parlamentben Göncz Árpád köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést adományozza Franz König bíboros, nyugalmazott bécsi érseknek a Magyar Köztársaság érdekében kifejtett tevékenységéért és a hazánknak nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásért.
november 17.Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben fogadja a történelmi egyházak képviselőit. A találkozó után Hámori József kulturális miniszter bejelenti: 2001-ig valamennyi felekezet visszakapja korábban igényelt ingatlanjait.
december
10-12.
A krakkói székhelyű Kelet-közép-európai Valláskutató Társaság Budapesten tartja IV. kongresszusát az Országos Lelkipásztori Intézet szervezésében.
december 16.Megjelenik „A Boldogabb családokért!” A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon című kiadvány.