1998

február 9II. János Pál pápa kinevezi Ternyák Csaba érseket a Püspöki Kongregáció konzultorai közé.
február 15.Spányi Antalt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papját II. János Pál pápa tharrosi címzetes püspökké és a főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.
február 18.Budapesten ökumenikus tanulmányi napot rendez a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az előadók - többek között Dr. Ladocsi Gáspár vezérőrnagy, katolikus tábori püspök és Harmati Béla evangélikus püspök - hitet tesznek az ökumené mellett.
március 6.A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felhívásban követeli, hogy az eddiginél több bibliai és emberi érték jelenjék meg a televízióban, s mellőzzék az erőszakra buzdító, valamint a pornográf alkotások sugárzását.
március 12.A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot ad ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából. A dokumentumban kiemelt szeretettel emlékeznek azokra a hősökre, akik a földi haza mellett az örök hazába vetett reményükkel hozták meg a legnagyobb áldozatot, életük odaadását.
március 28.Paskai László bíboros püspökké szenteli Spányi Antalt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynökét.
április 3.Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius és Kovács László külügyminiszter kicserélik az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között 1997. június 20-án aláírt megállapodás megerősítő okiratait. A dokumentumot az aláíró felek történelmi jelentőségűnek nyilvánítják.
április 7.A kormány elutasítja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia javaslatát, amely közös bizottság felállítását szorgalmazza a négy nappal korábban megerősített államközi megállapodás szövegének értelmezésére.
április 7.A kormány az SZDSZ tiltakozása miatt ideiglenesen elutasítja az Irgalmas Rend azon javaslatát, hogy az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet újra a rend fennhatósága alá kerüljön.
április 8.Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak képviselőit. A találkozón megállapodás születik arról, hogy közös bizottságot állítanak fel, amely az ingatlanrendezés során felmerült vitás kérdéseket vizsgálja meg.
április 24-26.Tiszta Kezek Magyarországon elnevezéssel új mozgalom indul a közélet tisztaságáért. Az alapító tagok között van Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, Bölcskei Gusztáv református püspök és Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának dékánja.
május 11-15.Hatodik alkalommal rendezik meg a Szent István Könyvhetet, a keresztény kiadók ünnepi seregszemléjét, Budapesten, a Ferenciek terén. Az eseménnyel egy időben ünnepli 150 éves fennállását a Szent István Társulat.
május 16.A remetekertvárosi Szentlélek-templomban hálaadó szentmisével emlékeznek meg arról, hogy hetvenöt éve, Slachta Margit vezetésével megalakult a Szociális Testvérek Társasága.
május 21.Rómában a Magyar Akadémián megnyílik a Szent István Társulat 150 éves történetét bemutató kiállítás. A megnyitón Paskai László bíboros átnyújtja Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának a Stephanus-díjat.
június 2.A kormány elfogadja a Magyar Katolikus Egyház kezdeményezését, hogy hozzanak létre nemzetközi vegyes bizottságot, amely megvizsgálja az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás és az egyházfinanszírozási törvénycsomag között feszülő ellentéteket.
június 9-11.Rendes nyári ülését tartja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A testület új titkárt választ Veres András pápai prelátus személyében.
június 16-20.Karl-Josef Rauber apostoli nuncius nyitja meg a Szombathelyi Egyházmegye zsinatát, mely 82 küldöttel öt napon át ülésezik.
június 23.A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán öt új doktort avatnak. Seregély István egri érsek, a püspöki kar elnöke megáldja a kar új otthonául szolgáló Veres Pálné u. 24 sz. alatti épületet, Paskai László bíboros pedig felszenteli a kápolnát.
június 25-28.Nemzetközi Gregorián Fesztivált rendeznek Vácott.
július 5.Paskai László bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ünnepi misét mutatnak be Máriagyüdön a kegyhely 850. és a kegyszobor 300. éves évfordulójára emlékezve.
július 14.A kormány az egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkári posztot hoz létre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában. A tisztségre Semjén Zsoltot nevezik ki. Ugyanekkor nevezik ki Orbán Viktor miniszterelnök egyházügyi főtanácsadóját is Balog Zoltán református lelkész személyében.
augusztus 20.Paskai László bíboros és a püspöki konferencia tagjai ünnepi szentmisét mutatnak be a Szent István-bazilika előtti téren több ezer hívő jelenlétében. A szentbeszédet Bosák Nándor, a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mondja. A liturgián és az azt követő Szent Jobb-körmeneten részt vesz Göncz Árpád köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a kormány több tagja, valamint a politikai pártok képviselői.
szeptember 7.A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyilatkozatot ad ki az SZDSZ állásfoglalásával szemben, mert a parlamenti párt elfogadhatatlannak tartja, hogy az iskolákban az erkölcstan oktatását bevezessék. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a nemzet bajának egyik legfőbb oka a morális szétesés, s ezért szükség van az erkölcstani ismeretekre a fiatalság körében.
szeptember 26.Budapesten első ízben rendezik meg a Magyar Keresztény Internet Konferenciát. A résztvevők zárónyilatkozatot fogadnak el, amelyben felhívják az egyházak figyelmét az internet egyházi alkalmazásának fokozott támogatására.
október 19.Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter bemutatkozó látogatást tesz Balás Béla püspöknél, a Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági referensénél az MKPK székházában.
november 11.Orbán Viktor miniszterelnök a Gellért Szállóban találkozik a történelmi egyházak vezetőivel. A kormányfő hangsúlyozza, hogy a jövőben rendszeressé szeretné tenni ezeket a találkozókat, melyeken áttekintik az ország helyzetét az összefogás és a kölcsönös jobbítás szándékával.
december 26.A budapesti Szent István-bazilikában Franz König bíboros, nyugalmazott bécsi érsek, engesztelő szentmisét mutat be annak emlékére, hogy 50 évvel korábban, 1948. december 26-án hurcolták el az esztergomi prímási palotából Mindszenty József hercegprímást.