1991

január 1.II. János Pál pápa újév napján üzenetet intéz a magyar néphez.
január 14.A Legfelsőbb Bíróság újratárgyalja a Regnum Marianum papi közösség tagjai ellen1965-ben folytatott pert, és megállapítja, hogy az ítélet még az akkori alkotmány alapján is törvénysértő volt.
Göncz Árpád köztársasági elnök levélben üdvözli II.János Pál pápát, megköszönve az 1991-es békeév alkalmából a világ népeihez és kormányaihoz intézett üzenetét. Az államfő megerősíti, hogy az egész magyar népszeretettel várja az egyházfő augusztusi látogatását.
február 15.Megalakul a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége.
február 18.II. János Pál pápa Opilio Rossi bíborost bízza meg, hogy különleges küldöttjeként vegyen részt Mindszenty József hamvainak ünnepélyes hazaszállításán.
március 11.II. János Pál pápa elfogadja Dr. Pataky Kornél győri megyéspüspök lemondását, utódjának Dr. Pápai Lajos veszprémi plébánost, ugyanezen a napon pedig Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspököt, a püspöki kar titkárát pannonhalmi főapáttá nevezi ki.
április 12.Antall József miniszterelnök hivatalában fogadja Angelo Acerbi pápai nunciust.Megbeszélésükön szóba kerül a Szentszék és a Magyar Köztársaság kapcsolata és az egyházi ingatlanok rendezésének ügye.
április 27.Pápai Lajos veszprémi plébánost püspökké szentelik a győri székesegyházban.
május 4.Mindszenty József hamvait Mariazellből ünnepélyesen Esztergomba szállítják, s a bazilika kriptájában helyezik végső nyughelyére.
május 9.A Legfelső Bíróság fölmenti az 1972-ben ártatlanul elítélt regnumi atyákat.
május 24.II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja Jeszenszky Géza külügyminisztert.
május 26.A máriaremetei kegytemplom basilica minor rangra emeli II. János Pál pápa.
június 27.A Szent László király által alapított somogyvári bencés apátság 900 éves jubileuma
július 3.A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot ad ki a megfogant élet védelmében.
július 10.Az Országgyűlés név szerinti szavazással elfogadta az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvényt (1991/XXXII. tv.) Eszerint az egyháztól jogtalanul elvett s most visszaigényelt épületeket vagy azok pénzbeli ellenértékét tíz éves időtartam alatt az állam visszajuttatja eredeti, jogos tulajdonosának. A jogszabályt július 22-én hirdetik ki.
augusztus
16-20.
II. János Pál pápa Magyarországra látogat. Programjában szerepel szabadtéri szentmise Esztergomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentisztelet Debrecenben, találkozás a magyar fiatalokkal a Népstadionban, a szeminaristákkal a Mátyás-templomban, a betegekkel a budapesti Szent István-bazilikában, továbbá a tudomány és a művészet képviselőivel és a zsidó hitközségek delegációjával. Szent István ünnepén, a Hősök terén mondott miséjén mintegy kétszázezren vesznek részt. A pápa beszédében kitért a Gorbacsov ellen előző nap elkövetett puccsra, és kifejezi reményét, hogy a demokrácia kibontakozását semmiképpen sem lehet megállítani Oroszországban.
augusztus 27.Beiktatják hivatalába Várszegi Asztrik pannonhalmi főapátot.
szeptember 13.Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök - mivel betöltötte 75. életévét - kérte fölmentését főpásztori tiszte alól. A pápa elfogadja a lemondást, és utódjául Takács Nándor koadjútor püspököt nevezi ki.
szeptember
24-26.
A püspöki kar őszi konferenciáján a püspökkari titkárság irodaigazgatójává Keszthelyi Ferenc plébánost, a Magyar Karitász püspökkari referensévé pedig TakácsNándor székesfehérvári megyéspüspököt nevezik ki.
szeptember 25.A budapesti Szent István-bazilikában a püspöki kar hálaadó szentmisét mutat be a pápalátogatás kegyelmeiért.
október 8.Beiktatják hivatalába Takács Nándort, a székesfehérvári egyházmegye új megyéspüspökét.
november 18.A Magyar Köztársaság elnöke Roger Etchegaray bíborosnak, a Iustitia et Pax Pápai Bizottság elnökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést adományozza.
november 23.II. János Pál pápa fogadja a kereszténydemokrata vezetők nemzetközi fórumának résztvevőit, köztük Antall József miniszterelnököt s a magyar delegáció többi tagját.
december 4.Rómában felavatják a Magyar Köztársaság Szentszéki Nagykövetségének székházát, a Fraknói-villát, amelyben korábban a magyar konzulátus működött. Az ünnepség során Katona Tamás külügyi államtitkár Angelo Sodano bíboros államtitkárnak átadja a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést.
december 17.A MKPK téli ülésén nyilatkozatot ad ki az Alkotmánybíróságnak az abortuszt érintő döntése kapcsán.
december 30.A taizé közösség Budapesten rendezi 14. európai ifjúsági találkozóját.