Erdő Péter bíboros nyitotta meg a CCEE pozsonyi ülését

Kifejezte mindannyiuk vágyát, hogy közösen gondolkodjanak el az európai Egyház reményein és nehézségein, és egyben hálát adjanak Istennek az Egyházért. Hangsúlyozta, hogy az egész európai Egyház egységben van a Szentatyával. Szent Metód közbenjárását kérte, hogy ebben a nem könnyű, de ugyanakkor kegyelemmel és reménnyel teljes időben földrészünk mélyen gyökerezzen a hitben.

Erdő Péter bíboros hangsúlyozta: imádságban egyesülnek a szicíliai öbölben hajótörést szenvedett áldozatokkal. Reményét fejezte ki, hogy ez a tragédia segít majd mélyebben elgondolkodni a menekültek súlyos problémáján.

Köszönetet mondott Marc Ouellet bíborosnak, a Püspöki Kongregáció prefektusának, amiért részvételével és tanácsaival segíti tanácskozásukat. Köszöntötte Aldo Giordanót, a Szentszék Európa Tanács melletti állandó megfigyelőjét, a COMECE képviselőit és William Somalit, a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus segédpüspökét, aki személyében képviseli a Szentföld és a Közel-Kelet áldott és szenvedésekkel teli földjén élő testvéreinket is. Észtország is csatlakozott a konferenciák tanácsához, miután Philippe Jourdan apostoli kormányzó felvételét kérte a tagok közé.

Cirill, Metód és Európa minden védőszentje segítségét kérte, hogy példájuk alapján az ülés résztvevői is Isten fényét tudják elhozni a világba.

Ezt követően megnyító előadásában hangsúlyozta: legutóbbi találkozásuk óta sok minden megváltozott, az új pápa személye stílusváltást, új lelkesedést hozott. Hálát adott XVI. Benedek kegyelemmel és fontos döntésekkel teli pápaságáért.

Emlékeztetett rá, hogy a Hit éve és a II. Vatikáni Zsinat évfordulója segített megérteni a közösség és a hit bensőséges viszonyát. Ferenc pápát idézve kifejtette: ne legyünk laboratóriumi keresztények, magányos, saját erejükben bízó keresztények, hiszen a hit Isten ajándéka, amelyet az Egyháztól, az Egyházon keresztül kapunk meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a püspökök feladata az Egyház egészének szolgálata, az egész földrész evangelizálása is.

Tanácskozásuk fő témája: Isten és az állam - Európa a szekularitás és a szekularizmus között. Paradox valóságban élünk: egyrészt egész Európa a keresztény hagyományban gyökerezik, másrészt elutasítja a keresztény örökséget. A szekularizmus és az erkölcsi relativizmus az élet számos területére kiterjedő értékválságot eredményez. Erdő Péter bíboros hangsúlyozta, hogy a felelős kormányzás nem hagyhatja figyelmen kívül a vallási dimenziót, a politikai hatalomnak biztosítania kell a vallásszabadságot. Az Egyház és az állam különválasztása helyénvaló, de ez nem jelenti a vallási dimenzió kizárását a társadalmi életből. Elmondta, hogy mint keresztények és lelkipásztorok ott állnak mindazok mellett, akik a „selejt kultúrájának” áldozatai: a munkanélküliek, a magukra hagyott gyermekek és idősek, a reményvesztett emberek mellett. A leginkább rászorulók mellett állunk, de nem csak tevékenységeinkkel, hanem azzal a küldetéssel, hogy felfedjük minden ember előtt az igazi kincset, Krisztust – figyelmeztetett.

Erdő Péter buzdította a jelenlévőket: az örömhír mindenki számára fontos. Igaz, hogy mai világunkat nem vonzzák az álmok, de Jézus valóság, és az emberek a lelkük mélyén vágynak arra, hogy megéljék a valóságot. A valóságot, ami nem a felszín, hanem aminek részleteiben benne rejlik Isten terve. Hangsúlyozta: az Egyház küldetése ma az, hogy a modern és a posztmodern világot evangelizálja. Ferenc pápa nyomán buzdított, hogy induljunk el a létezés peremvidékein élő emberek felé, akiknek Isten a barátja akar lenni.

Emlékeztetett arra is, hogy aznap zárul a pápa tanácskozása a nyolc általa választott bíborossal, és kifejezte, hogy támogatják Péter utódának döntéseit.

Végül az ökumenizmusról beszélt, méltatta a Katolikus-Ortodox Fórum eddig lezajlott három tanácskozásának eredményeit. Megemlékezett mindazokról, akik Szíriában, Irakban, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Szudánban, Kenyában és Kongóban és a világ más részein háborútól és üldöztetéstől szenvednek. A Szentatya által Szíriáért meghirdetett imavirrasztásban katolikusok és más vallású emberek egyesültek, új diplomáciai lehetőségek nyíltak meg. Ezekben a napokban a CCEE ülésének résztvevői is imádkoznak a békéért.

A plenáris ülést megnyitó előadásának végén Erdő Péter bíboros kifejezte reményét, hogy tanácskozásuk gyümölcsöző lesz, segíti majd Európát, hogy egyre határozottabban járjon az új evangelizáció útján.

Magyar Kurír

(tzs)