Isten és az állam – a CCEE októberi plenáris gyűlése

A püspökök megbeszéléseinek fő témája: „Isten és az állam - Európa a szekularitás és a szekularizmus között”. A püspöki konferenciák elnökei azt vizsgálják majd, milyen elismertségben, tiszteletben részesül, illetve mennyire van jelen Isten és a vallás az európai országok alkotmányaiban, jogrendjében, társadalmaiban.

„Az Egyház az ember javát akarja, azt, ami az egyén és a társadalom átfogó fejlődése szempontjából jó. Ennek ismételgetésébe soha nem fáradunk bele” – mondta a tanács főtitkára, Duarte da Cunha, majd hozzátette: „A jelenlegi társadalmi, gazdasági és kulturális változások viszont az emberi cselekvés és a társadalom minden erkölcsi, morális vonatkozását aláásni látszanak. Úgy tűnik, mintha a vallást a szekularizmussal kívánnák felváltani, amely egyesek szemében minden modernségre és demokráciára törekvő állam vallása. Azok az államok és társadalmak, amelyek nem tudnak megnyílni az Abszolútum felé, valamiféle gyakorlati individualizmusba zuhannak, ahol mindenkinek a vágyait teszik törvénnyé, akár mások vagy a társadalom kárára is. Az emberben mélyen gyökerező vágyakozás él az Abszolútum iránt. Az „egészséges” vagy pozitív szekularitás nem fél Istentől, ezért biztosítja a közszférában a vallások jelenlétét, életben tartva az állam és az egyházi intézmények szétválasztásának elvét. A vallás és Isten így nem akadálya, hanem segítője az egyén java és a közjó elérésének.”

A rendezvényen előadást tart Emilia Hrabovec történészprofesszor; részt vesz többek között Marc Ouellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa; Mario Giordana érsek, szlovákiai apostoli nuncius; William Shomali, a jeruzsálemi latin patriarchátus segédpüspöke; Joseph III Younan antióchiai szír katolikus pátriárka, valamint a SECAM és a Kaszahsztáni Püspöki Konferencia képviselői. A résztvevőket október 4-én fogadja Ivan Gasparovic köztársasági elnök, és találkoznak Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is.

A találkozót, amely nem nyilvános, Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke kezdeményezte. 

CCEE/Magyar Kurír