1982

január 25.A püspöki kar pásztorlevelet ad ki a keresztény egységtörekvésről.
március 1.Budapesten görög katolikus püspöki helynökség létesül.
április 5.II. János Pál pápa elfogadva Kisberk Imre székesfehérvári püspök lemondását utódául segédpüspökét, Szakos Gyulát nevezi ki. Paskai László veszprémi püspököt utódlási joggal felruházott kalocsai koadjuktor érsekké, Szendi Józsefet a veszprémi egyházmegye apostoli kormányzójává, Belon Gellértet pécsi, Póka Györgyöt szombathelyi segédpüspökké nevezi ki.
április 24.Életének 76. évében elhunyt Kisberk Imre székesfehérvári püspök.
május 11.A Szentszék a Kassai, a Rozsnyói és a Szatmári Egyházmegye magyarországi területét az Egri Főegyházmegyéhez csatolja.
október 1-11.A Magyar Katolikus Püspöki Kar ad limina látogatásra utazik Rómába.
november 15.Szentszéki határozat alapján a Csanádi Egyházmegye elnevezése Szeged-Csanádira változik.
december 12.II. János Pál pápa beszédében a magyar főpásztorok ad limina látogatásáról megemlékezve elmondja, hogy Magyarországon a lelkipásztorkodásban elsőbbséget kell adni a katekézisnek, különösen az ifjúságinak, a családpasztorációnak, az egyházi hivatások, valamint a férfi és női szerzetesközösségek gondozásának. A Szentatya emlékeztet a magyar nép mély Mária-tiszteletére.