Megtartotta őszi ülését a püspöki konferencia


Ferenc pápa szeptember 7-re, szombatra böjt- és imanapot hirdetett Szíria, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. A Magyar Katolikus Egyház is kapcsolódik a Szentatya szándékához: országszerte lesznek közös imaalkalmak, de lehetőség van egyéni imádsággal, böjttel is csatlakozni. A budapesti Szent István-bazilikában 19.30-kor virrasztás veszi kezdetét Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével, a Szent Egyed Közösség közreműködésével.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága idén első alkalommal rendezi meg a Katolikus Társadalmi Napokat. A nagyszabású jótékonysági rendezvénysorozatot „Társak vagyunk!” mottóval Budapesten, a Múzeumkertben rendezik meg szeptember 20–22. között. Az esemény bemutatja a társadalom érdekében tevékenykedő katolikus intézményeket és civil szervezeteket, a látogatók ízelítőt kaphatnak abból, hogy aktuális szociális problémákra, mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre az Egyház milyen, a katolikus hitből fakadó válaszokkal tud szolgálni. A Kattárs fővédnökei Áder János köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A rendezvény védnökei továbbá Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, valamint Gyurta Dániel olimpiai és világbajnok úszó. A programokról a www.kattars.hu oldalon található bővebb információ.

Október 19-én, szombaton újabb boldoggal gazdagodik a magyar egyház: Sándor István vértanú szalézi testvért avatja boldoggá Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa a Szent István-bazilikában. A szentmisén Erdő Péter bíboros, a püspöki konferencia tagjai és Pascual Chávez, a Don Bosco Szalézi Társaságának rendfőnöke is részt vesz. Sándor István 1914-ben született Szolnokon. 1936-ban lépett be a szalézi rendbe mint laikus testvér, nyomdászként dolgozott a rákospalotai szalézi nyomdában. A rendek működésének 1950-es betiltása után Sándor István továbbra is találkozott a fiatalokkal, kirándulásokat, összejöveteleket szervezett és hittant tanított. 1951. február végén a hatóság tudomására jutott Sándor István lelkipásztori tevékenységének egy része. Hamis papírokkal külföldre menekülhetett volna, de ő maradt. Hogy letartóztatását elkerülje, álnéven a Persil gyár dolgozója lett. 1952 júliusában társaival együtt letartóztatták, és koholt vádak alapján elítélték. Halálos ítéletét 1953. június 8-án hajtották végre. A magyarországi jelenlétük századik évfordulóját ünneplő szaléziak első boldogjukat tisztelhetik a sztálinista egyházüldözés áldozatául esett Sándor Istvánban.
Ez az ünnepség Sándor István mellett sok ismert és ismeretlen hitvalló kortársára, magyar szentekre és boldogokra is ráirányítja figyelmünket. Délután 15 órai kezdettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos kórustalálkozót szervez a Kongresszusi Központban. A Magyar Katolikus Kultúra Napjaihoz is kapcsolódó rendezvényen az ország számos kiemelkedő egyházi énekkara vesz részt. Közel kétezer énekes ad tanúbizonyságot arról, hogy egyházi kultúránknak talán a legtöbbekhez elérő formája az egyházzene.

A konferenciaülésen a püspökök tájékoztatást kaptak arról, hol tartanak jelenleg a közneveléssel és a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban a kormányzattal folytatott egyeztetések. Az új rendszer indulása a még tisztázatlan kérdések miatt sok bizonytalanságot okoz. Bízunk abban, hogy az elmúlt két évtizedben az egyenlő finanszírozás elvén alapulóan kialakult jogszabályi háttérnek és gyakorlatnak megfelelően rövid időn belül rendeződnek a nyitott kérdések.

A hagyományoknak megfelelően idén is jótékonysági est keretében emlékezünk meg Árpád-házi Szent Erzsébetről november 17-én, amikor átadásra kerül a Püspöki Konferencia által alapított Szent Erzsébet rózsája díj, a szolgáló szeretet elismeréseként. Ez az alkalom minden évben ráirányítja a figyelmet arra a gyakran csendben, alázatosan végzett, de nagyon fontos és sokrétű önkéntes szolgálatra, amelyet a Katolikus Karitász keretein belül igen sok hívő végez lelkiismeretesen napról napra, hétről hétre.

Hosszú évek munkájának eredményeként végéhez ér a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templom külső és belső felújítása. A világörökség részét képező templom felújításáért ünnepi szentmisében adunk hálát október 13-án, vasárnap 18 órakor. A szentmise keretében Erdő Péter bíboros felszenteli a templom új oltárát és elhelyezi benne Szent István, Szent Imre, Boldog Gizella, Szent Gellért és Szent Adalbert ereklyéit. Október 12-én, szombaton reggel 9 órától a templom mindenki számára ingyenesen látogatható lesz, hogy minél többen megtekinthessék a megújult templombelsőt.

A júniusi dunai árvíz során a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete nagy erőkkel vett részt a védekezési és mentési munkálatokban a Duna egész magyarországi szakaszán. Az ár elvonultával a Katolikus Karitász a folyó több szakaszán vett részt a kárfelmérésben, valamint a helyreállítási munkák előkészítésében. Több településen zajlanak már a helyreállítási munkálatok, van, ahol lassan a végéhez is érnek. Minden esetben olyan családok házának helyreállítását vállalta a Karitász, akik életvitelszerűen élnek a házukban és nem rendelkeznek biztosítással. A munkálatokra várhatóan mintegy 120 millió forintot fordít a segélyszervezet.