1978

március 2 VI. Pál pápa Bánk József egri érseket saját kérésére visszahelyezi a váci egyházmegye élére. Kádár László veszprémi püspököt kinevezi egri érsekké. Paskai Lászlót, a Központi Papnevelő Intézet rektorát bavagalianai címzetes püspökké és veszprémi apostoli kormányzóvá, Rosta Ferenc balatonszemesi plébánost pedig székesfehérvári segédpüspökké nevezi ki.
július  A püspöki kar körlevelet ad ki az élet védelméről.
július 8.  Életének 66. évében elhunyt Vajda József váci segédpüspök.
július 12-15.  Magyarországra látogat Pedro Arrupe, a jezsuita rend generálisa.
szeptember  Megindul a Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának első évfolyama 141hallgatóval.
december 2.  II. János Pál pápa levelet intéz Magyarország főpásztoraihoz.