Pro Cultura Christiana-díjat kapott Frajka Félix


Frajka János 1930-ban született Jászberényben, vallásos családban, a jászberényi ferences gimnáziumban érettségizett. 1948-ban lépett be a ferences rendbe, a Félix szerzetesi nevet vette fel. 1953-ban szentelték pappá, 1956-ban teológiai doktori, 1961-ben matematika–fizika szakos tanári diplomát szerzett.

1961–1976-ig az esztergomi Ferences Gimnázium tanára és rektora, 1976-tól a szentendrei Ferences Gimnázium tanára és igazgatóhelyettese volt. Magas szinten oktatta a fizikát, korát megelőző módszerekkel szerettette meg a fiatalokkal a tantárgyat. A matematika tanítása során bevezette a számítástechnika oktatását, a fizikában pedig a számítógépes kísérleteket. Kiváló, tanítványai által igen szeretett pedagógus volt. Az országos tanulmányi versenyeken gyakran értek el jó helyezést növendékei, így az egyházi iskolákra nehezedő nyomás ellenére többen már első évben egyetemi felvételt nyertek már a hatvanas években is.

1991-ben tanárként nyugdíjba vonult, de két év múlva újabb nagy feladatra vállalkozott, amikor a II. kerületi Ady Endre utcai általános iskola visszakerült egyházi tulajdonba. Félix atya újraszervezte és újraindította az Orsolya Rendi Szent Angéla Általános Iskolát, majd 12 évfolyamos gimnáziummal is fejlesztette. Új épületszárnyakkal, hatalmas tornacsarnokkal bővült az intézmény tízéves igazgatói működése idején. Frajka Félix véglegesen 2003-ban vonult vissza a tanítástól. Ekkor pedagógusi munkásságáért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Gellért-díj arany fokozatában, az állam pedig a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette. 2006-ban Aranydiplomát kapott a PPKE Hittudományi Karától, a II. Kerületi Önkormányzat 2007-ben a „II. Kerületért” emlékéremmel ismerte el a közösségért végzett szolgálatát. A Pro Cultura Christiana-díjjal szinte egyidőben újabb magas állami kitüntetésben részesült pedagógiai munkásságáért: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Szentendrei tanári működésével párhuzamosan, 1976-tól 1991-ig kisegítő lelkészként szolgált a Tövis utcai lelkészségen, 1991-től ugyanitt templomigazgató, ma is aktív lelkipásztor. Keze alatt új rendház és hittanterem épült, a templom belülről és kívülről is újjászületett. Három harang került a toronyba, a bejárati homlokzatot új üvegfreskó díszíti. A templom új orgonával és jelentős művészi alkotásokkal is gazdagodott: Mindszenty bíborost és a hét ferences vértanút ábrázoló szobrok kerültek a homlokzatra.