1976

február 10. VI. Pál pápa Lékai László apostoli kormányzót kinevezi esztergomi érsekké.
április 2.  VI. Pál pápa Pataky Kornál apostoli kormányzót kinevezi győri püspökké, Tóth László ajkai plébánost pedig veszprémi segédpüspökké.
május 21.  Életének 75. évében elhunyt Szabó Imre esztergomi segédpüspök.
május 24.  VI. Pál pápa Lékai László esztergomi érseket bíborossá nevezi ki. Az évfolyamán megjelenik az új magyar Biblia, amely 1972-ben készült el.