Bosák Nándor: Megmaradásunkat a Szent István-i értékeket követve találjuk meg


Mária gondoskodása, pártfogása segít minket ma is, hogy lélekben, bizalomban, szeretetben megújulva áldás legyünk környezetünk számára is – köszöntötte Erdő Péter bíboros az egybegyűlteket.

A Szent István-napi ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be. 

Részt vettek a szertartáson a testvéregyházak képviselői. Megjelent Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, közjogi méltóságok, a kormány, valamint a diplomáciai testület tagjai.

A szentbeszédében Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Szent Istvánban az államférfit, az országalapító királyt és a szentet köszöntötte, aki megértette emberi hivatását, és azt Krisztus nyomába szegődve teljesítette ki. Bosák Nándor azt a Szent Istvánt állította példaképül, akinek volt nyitottsága, tudott tanulni, képes volt önmagán túl tekinteni, befogadni mások értékeit. Így hívott hithirdetőket az országba, akik erkölcseiben formálták az embereket, a mindennapi keresztény életre vezették el őket. Szent István királysága hitelesítését a pápától kérte – emelte ki homíliájában. Ezzel Szent István azt nyilvánította ki, hogy uralkodását Isten törvényei szerint kívánta alakítani. Országát Máriának ajánlotta, kifejezve abbéli reményét, hogy népe egész jövőjét Isten kezébe helyezte. Álljon mindig szemünk előtt Mária, benne megtaláljuk életünk utat mutató tartalmait – figyelmeztetett a püspök.

Ünneplésünk ugyanakkor nem a múltról, hanem a jelenről szól – mutatott rá Bosák Nándor az egysíkú gondolkodás eluralkodásának veszélyére, melyben csak a megfoghatónak, a pillanatnyi érdeknek, lehetőségnek van értelme. A szűk látókörű érdek miatt elvész az érték. Valljuk meg azt a meggyőződésünket, hogy életünk, világunk értékét Isten adja, ezen az úton adjon nekünk példát szent királyunk – zárta szentbeszédét. 

A szentmise után megtartották a hagyományos Szent Jobb-körmenetet, amely a Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Zrínyi utcán haladva tér vissza a bazilika előtti térre. A Szent Jobb-körmeneten az ereklye előtt az Apostoli Szentszék által elismert szerzetes- és lovagrendek, az apostoli élet társaságai, valamint a plébániák zarándokcsoportjai vonultak.