1974

február 2.  VI. Pál pápa Lékai László veszprémi apostoli kormányzót esztergomi apostoli kormányzóvá, Bánk József győri püspököt egri érsekké, Kisberk Imre apostoli kormányzót székesfehérvári püspökké, Kádár László segédpüspököt pedig veszprémi apostoli kormányzóvá nevezi ki.
március 15.  Életének 88. évében elhunyt Kovács Vince püspök.
szeptember 12.  A püspöki kar körlevelet ad ki a szórványban élő görög katolikus hívek lelkigondozásáról.
november 14.  Megegyezés jön létre az Állami Egyházügyi Hivatal és a püspöki konferencia között a hitoktatás szabályozásáról: templomi hitoktatást csak a templomokban és más istentiszteletre fenntartott helyiségekben, hetenként kétszer egy-egy órában szabad tartani. Az oktatás időpontját és helyszínét be kell jelenteni a helyi tanácsnál.