Egyházi és egyházban dolgozó személyek kitüntetése


A kitüntetettek:

Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vett át
a magyar történelemtudományt gazdagító, az 1944-1956 közötti magyar politikatörténeti és az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét kutató tudományos munkásságáért, oktatói tevékenységéért, példaértékű pályafutása elismeréseként dr. M. Kiss Sándor, a történelemtudomány kandidátusa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vett át

több évtizedes oktató-nevelő munkája, a család intézményének védelme érdekében végzett kitartó és áldozatos tevékenysége elismeréseként Blanckenstein Miklós, a Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet rektora, kanonok;

az oktatás-nevelés megújításáért és a nehézsorsú fiatalok érdekében végzett sokirányú áldozatos munkájáért Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tartományfőnöke;

több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkájáért és lelkészi szolgálatáért, példaértékű életpályája elismeréseként dr. Frajka J. Félix, a Budapest Rózsadombi Kapisztrán Szent János Templomigazgatóság igazgatója.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vett át
a felvidéki magyarságért történő példaértékű kiállásáért, a hit a nemzeti öntudat erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Burián László esperes, plébános;

az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként Jaczkó György, a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség parókusa.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vett át
lelkipásztori szolgálatáért, az elesett, hátrányos helyzetű emberek megsegítése, az ifjúság erkölcsi, hitéleti nevelése, a helyi közösség életében hosszú évtizedek óta végzett léleképítő munkája elismeréseként Soroncz Ferenc, a Bölcskei Római Katolikus Egyházközség nyugalmazott esperes-plébánosa.


Kitüntetések a Nemzeti Színházban

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át a Nemzeti Színházban.
A miniszter Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át
dr. Nagymihályi Géza görög katolikus lelkész, művészettörténész részére.

A miniszter Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át
Borsos János, a Magyar Pálos Rend volt tartományfőnöke, nyugalmazott plébános részére.

Magyar Kurír