1973

március 13.  A püspöki kar a Szentszék felhatalmazása alapján módosítja a parancsolt ünnepek rendjét.
március 29.  Életének 68. évében elhunyt Zemplén György esztergomi segédpüspök.
december 18.  Három pap a börtönbüntetés letöltése után visszanyeri szabadságát. Egyetlen pap marad még fogságban: Lénárd Ödön piarista szerzetes 1977-ig.
december 18.  VI. Pál pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag megüresedettnek nyilvánítja, de ezt csak 1974. február 5-én hozza nyilvánosságra.