1971

április 16.  Péter János külügyminisztert fogadja VI. Pál pápa.
május  Miklós Imre veszi át az Állami Egyházügyi Hivatal elnökségét a nyugalomba vonuló Prantner Józseftől.
június 25.  Zágon József és Giovanni Cheli VI. Pál pápa megbízásából meglátogatja Mindszenty József bíborost az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén.
július 10.  VI. Pál pápa levelet intéz Mindszenty József bíboroshoz.
július 14.  Zágon József újra meglátogatja Mindszenty bíborost.
szeptember 28.  A Szentszék és a magyar kormány megegyezése értelmében Mindszenty József bíboros reggel elhagyja az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetséget, és Opilio Rossi bécsi apostoli nuncius, Giovanni Cheli és Zágon József kíséretében Bécsbe érkezik. Az osztrák fővárosban Agostino Casaroli fogadja és Rómába kíséri, ahol VI. Pál pápa Giovanni Benelli helyettes államtitkár kíséretében köszönti. Az Osservatore Romano hosszú cikket közöl az eseményről, melyben nyilvánosságra hozza Mindszenty József hercegprímás a pápához írt levelét. Ebben a magyar főpásztor hazája elhagyását élete „talán legnagyobb keresztjének” nevezi.
VI. Pál pápa felmenti Szabó Imre püspököt, esztergomi apostoli kormányzót, és Kisberk Imrét nevezi ki esztergomi apostoli kormányzóvá, meghagyva őt székesfehérvári apostoli kormányzónak.
A Szentatya Szabó Imrét esztergomi segédpüspökké nevezi ki.
szeptember 30.  A pápa együtt misézik Mindszenty József bíborossal a Sixtus-kápolnában a püspöki szinódus második rendes ülésének megnyitásakor. Homíliájában meleg szavakkal köszönti a magyar prímást. A Szentszék sajtóterme közöli, hogy a magyar kormány amnesztiában részesítette Mindszenty bíborost, aki azt nem fogadja el, teljes rehabilitálását követelve.
október 3.  VI. Pál pápa fogadja Mindszenty József bíborost, akinek püspöki mitrát és kelyhet ajándékoz.
október 17.  Mindszenty József bíboros részt vesz P. Maximilian Kolbe boldoggá avatásán.
október 23.  Mindszenty József bíboros Bécsbe, a Pázmáneumba költözik.