Erdő Péter: Litvánia megtérésének hatszázadik évfordulója egész Európa ünnepe

Erdő Péter köszöntötte a litván köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, az egyházi és világi méltóságokat, köztük Jonas Boruta litván bíborost és az ország apostoli nunciusát Luigi Bonazzi érseket.

Elmondta: Ferenc pápa üdvözletét és áldását küldi az ünnepi szentmisére összegyűltekre és Litvánia egész népére. Utalt arra, hogy Litvánia ünnepe, megtérésének hatszázadik évfordulója egész Európa ünnepe. Amikor II. János Pál pápa 1987-ben a speyeri székesegyház előtti téren arról beszélt, hogy terjeszteni kell az örömhírt Európában, külön kitért Litvániára: Európa kereszténnyé válása abban az időben akkor teljesedett be, amikor a Jagelló nagyherceg felvette a keresztséget. Erdő Péter bíboros elmondta: ez a pillanat nem hirtelen jött el, hanem egy hosszú út vége volt. Egy nép, miután a grünwaldi csatában megvédte szabadságát, úgy döntött, hogy tovább halad önmaga evangelizálásának útján.

Felhívta a figyelmet, hogy napjainkban az ember nem fogékony a bonyolult, hosszú érvelésekre; egyszerű, lényeges szavakkal kell közvetíteni számára Krisztust. Ezt tette Pál is, amikor a rómaikanak Krisztus feltámadásáról és az emberek üdvösségéről beszélt. Ha megvalljuk hitünket, velünk is történnek csodák, Isten válaszol szükségeinkben, örömeinkben. És Isten egész népeknek, az egész emberiségnek is válaszol.

Az örök élet, a halál utáni élet sok ember számára fantáziálás. A hit fényében mi felfedezzük az ember mérhetetlen méltóságát, nemes hivatását, az élet értékét. De hogyan tudunk kommunikálni másoknak egy olyan valóságot, amely túl van téren, időn, anyagon? Erdő Péter bíboros bátorított: Isten maga az, aki ki akarja nyilatkoztatni magát előttünk, kapcsolatba akar lépni velünk. Megtalálja az oly különböző valóságok közötti kommunikáció útjait. Végső, szabadító szava Jézus Krisztus: az emberré lett Isten, aki megmutatta az Atya irántunk való szeretetét.

A hit által ez a másik valóság belépett az életünkbe, és ezt legintenzívebben az Eucharisztián keresztül éljük meg. Hálát adott, hogy Litvánia eucharisztikus kongresszussal ünnepelte neves évfordulóját: szentségimádással, ünnepélyes körmenetekkel, gyakori szentáldozással.

Erdő Péter bíboros végül bátorította a híveket: a hit alázatossá tesz és segít legyőzni a kísértést, amely szerint nehéz a jót követni, aszerint élni. Isten segítségével minden lehetséges. Át lehet adni örömünket, reményünket, a hit építő erejét a társadalomnak, a világnak, amely minden csalódása ellenére szomjazza a szépséget, a jóságot, az igazságot. A világnak szüksége van Krisztusra – hangsúlyozta. A világnak szüksége van ránk is, akik Krisztushoz tartozunk.

Végül Isten áldását kérte Litvániára, Európa népeire, a családokra, a szegényekre, a szenvedőkre, az idősekre és mindazokra, akik őszinte szívvel keresik Őt. Mária, az irgalmasság Szűzanyja közbenjáró imádságát kérte.

Erdő Péter augusztus 3-án látogatott el a Kalnas Šatrija-dombra, amely egyike azoknak a helyeknek, ahol az első szamogétek megkeresztelkedtek; a litván egyház bölcsője. Itt elmondott beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a régmúltért, hanem azért is hálát kell adni, hogy az elmúlt években feléledt a helyi egyház és a hit.

Szintén augusztus 3-án Varniaiban mutatott be szentmisét. Szentbeszédében hangsúlyozta: hitünk természeténél fogva missziós jellegű. Az apostolok előtt az Úr angyalai megnyitották a börtönök kapuit, hogy hirdethessék az örömhírt. Előttünk is sok kapu megnyílt, szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat: hirdetnünk kell az evangéliumot az egész világon.

Magyar Kurír