1969

Az év során VI. Pál pápa felmenti Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi apostolikormányzót, utódjának Szabó Imre thyatirai c. püspököt nevezi ki.
A pápa esztergomi segédpüspökké nevezi ki Zemplén Györgyöt, a Pápai Magyar Intézet rektorát.
A Szentatya Hamvas Endre kalocsai érseket araei c. érsekké nevezi ki, utóda a kalocsai érseki székben Ijjas József csanádi apostoli kormányzó.
A pápa egri érsekké nevezi ki Brezanóczy Pált apostoli kormányzót.
VI. Pál pápa felmenti Kovács Vince váci apostoli kormányzót és az egyházmegye püspökévé Bánk József győri apostoli kormányzót nevezi ki.
A pápa Cserháti József pécsi apostoli kormányzót az egyházmegye főpásztorává, Vajda Józsefet pedig váci segédpüspökké nevezi ki.
VI. Pál Kacziba Józsefet győri apostoli kormányzóvá és curfutai c. püspökké, Udvardy Józsefet pedig csanádi apostoli kormányzóvá és tabborai c. püspökké nevezi ki.
A Szentatya székesfehérvári apostoli kormányzóvá nevezi ki Kisberk Imrét, az egyházmegye segédpüspökét.