Budapesten tartja nagygyűlését az Európai Egyházak Konferenciája (CEC)


A nagygyűlés vendégeként a megnyitón, július 3-án délután köszöntő beszédet mondott Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke. A CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) a CEC kiemelt partnere.

A két szervezet együttműködését az ún. Ökumenikus Charta (Charta Oecumenica, 2001) alapozza meg, amely a sajátosan egyházi célok (egység, egyházak és vallások közötti párbeszéd előmozdítása) mellett a közös társadalmi és politikai szerepvállalás alapelveit is rögzíti.

A CEC a második világháború után jött létre az európai egyházak vezetőinek kezdeményezésére. Fő céljuk egymás támogatása volt a megbékélési folyamatok során. Az Európai Egyházak Konferenciája Európa valamennyi országában élő 120 ortodox, protestáns, anglikán és ókatolikus egyház és negyven társult szervezet közössége. A szervezetet 1959-ben alapították. Irodái Genfben, Brüsszelben és Strasbourgban találhatók.

MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír