1954

január 1.  „Szolidaritás” néven háziipari termelő és értékesítő szövetkezet alakul munka nélkül maradt szerzetesek és szerzetesnők foglalkoztatására.
március 16.  A püspöki kar közös pásztorlevélben buzdítja a híveket a mezőgazdasági munkák gondos elvégzésére.
október 23-24.  A Hazafias Népfront alakuló kongresszusát tartja, melyen felszólal Czapik Gyula egri érsek. 
október  A Katolikus Papok Országos Békebizottsága csatlakozik a Hazafias Népfronthoz.