Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

A hit évében megrendezett tavaszi találkozó témája a világ evangelizációja lesz. A találkozó mottója: "Állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan" (2Tim 4,2) zeretnénk minél tágasabb teret biztosítani a Szentlélek életet hozó erejének, amely által mi magunk is elevenné – az Örömhír élő, tanúságtevő hordozóivá – válhatunk. Az előadást ezúttal Pál Feri atya tartja, a szentmise főcelebránsa és igehirdetője pedig Seregély István ny. egri érsek lesz. Don Bosco ereklyéje 11 órakor érkezik Nagymarosra és kb. 13 óráig lesz velünk.

A nap vázlatos felépítése

•9.00 – közös reggeli ima – indiai szalézi atyák vezetésével
•10.00 – főelőadás – Pál Feri atya
•11.00 – Don Bosco ereklyéjének ünnepélyes fogadása, majd fakultációk
•13.00 – ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, valamint kiscsoportos beszélgetések
•14.00 – szentségimádás – a Szent Egyed Közösség vezetésével
•15.00 – szünet
•15.30 – énekpróba a szentmisére
•16.00 – szentmise Seregély István ny. egri érsekkel,
•18.00 – közös éneklés Sillye Jenővel a plébániakertben, majd táncház a Jászok együttessel

Milyen programok várják a fiatalokat?

Az előadás után a fiatalok különböző fakultációkon vehetnek részt.
•A főelőadót a Művelődési Házban kérdezhetik tovább a témáról az érdeklődők.
•A templomban a „keresők” számára tart előadást Kerényi Lajos atya.
•A város felett magasodó kálvárián Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor és Várnai Péter atyák válaszolnak a fiatalok kérdéseire.
•A plébánia udvaron a szalézi rend képviselői Don Bosco velünk él címmel tartanak fakultációt.
•Egy-egy helyszínen férfi, illetve női szerzetesekkel lehet találkozni, ahol műhelymunka során dolgozzák fel a nap témáját, megkeresve azok kapcsolatait a szerzetesi élettel. A találkozás során a fiatalok feltehetik kérdéseiket a szerzeteseknek és közelebbről megismerhetik a rendek életét. A férfirendekkel a Művelődési Ház oldalsó termében találkozhatnak a fiatalok, a női rendek tagjaival a napközi udvarán lehet beszélgetni.
•A plébániatemplom altemplomában a találkozó alatt csendes szentségimádás zajlik.
•Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, lelkibeszélgetésre.
•A találkozó helyszínén egész nap több ifjúsági szervezetet, lelkiségi mozgalmat illetve programot bemutató standok várják az érdeklődőket, mint például a Fokoláre Mozgalom, Antióchia Közösség, szaléziak, Kovászoló, Emberhalászok, jezsuiták, Katolikus Ifjúsági Mozgalom, Mária Út…

Gyerekmaros:

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó részeként 1989 óta működik a Gyerekmaros, a fiatalabbaknak és a gyerekeknek szóló lelkinap, amelyen közel 800 gyerek vesz részt, korosztályok szerint 5 altáborban:

• Kis altábor – óvodások és 1. osztályosok
• Nagy I. altábor – 2-4 osztályosok
• Nagy II. altábor – 5-6 osztályosok
• Kamaszmaros – 7-8 osztályosok
• Diákmaros – 9-10 osztályosok

Egy-egy altábor több kiscsoportot foglal magában, amelyekben 10–12 gyerek alkot közösséget egymással és csoportvezetőikkel. Programjainkkal (kiscsoportos foglalkozás, közös imádság, énekek és sok-sok játék) igyekszünk hozzásegíteni minden résztvevőt, hogy valóban találkozhasson Jézussal és az Ő barátaival. A lelki épüléshez az ugyancsak korosztályonként megtartott hittan járul, majd közösen veszünk részt a Szentségimádáson és a Szentmisén is. A Gyerekmaros helyszíne a Szob irányában 10-15 percnyi gyaloglással elérhető Duna-part.

A Gyerekmaros honlapja: www.gyerekmaros.hu