1950

január 1.  Budapest hét addig önálló város és 16 nagyközség hozzácsatolásával a Váci és a Székesfehérvári Egyházmegyék részeivel bővül.
június 8. és 9.  A két éjszaka folyamán a jugoszláv határhoz közel fekvő szerzetesházak lakóit (413 férfi és női szerzetest) az ország belsejében fekvő egyházi épületekbe szállítják teherautókon.
június 19.  Az éjszaka folyamán a budapesti és vidéki szerzetesházak egy részének lakóit (1120 szerzetest) egyházi kényszertartózkodási helyre szállítják.
június 28.  Tárgyalások indulnak a kormány képviselői és az egyház megbízottai között. 
július 11. és
augusztus 14.
 
További 187 szerzetest visznek el éjszaka otthonukból kényszertartózkodási helyre.
július 18.  Az Apostoli Szentszék Hamvas Endre csanádi püspököt kinevezi az Esztergomi Főegyházmegye apostoli kormányzójává.
augusztus 1.  A papi békemozgalom alakuló gyűlést tart, ahol Horváth Richárd megfogalmazza a mozgalom célját.
augusztus 30.  Az állam és egyház közötti megállapodást Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter és a püspöki kar nevében Grősz József kalocsai érsek írja alá.
szeptember 1.  A püspöki kar felállítja a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémiát, miután az Elnöki Tanács 1950/23-as számú törvényerejű rendelete az 1949/50-es tanév végével a Római Katolikus Hittudományi Fakultást leválasztotta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezetéről.
szeptember 6.  Dudás Miklós hajdúdorogi püspök felállítja a görög katolikus papnevelő intézetet. 
szeptember 7.  Az 1950/34-es törvényerejű rendelet megvonja a szerzetesrendek működésének engedélyét, kivéve a megengedett nyolc katolikus gimnázium ellátásához szükséges négy kijelölt tanítórendet. Rendenként 40-45 szerzetes maradhat meg. A bencések, a ferencesek, a piaristák és a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tarthatnak fenn két-két gimnáziumot.
szeptember 15.  Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel szabályozza az iskolai hitoktatást.
október 7-
december 5. 
A még le nem foglalt szerzetesházakat el kell hagyniuk a szerzeteseknek és szerzetesnővéreknek, az épületeket át kell adniuk a hatóságoknak.
november 20.  XII. Piusz pápa Endrey Mihály váci kanonokot második egri segédpüspökké, Bárd János kalocsai kanonokot az egyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.