1948

április eleje Államosítják a Szent István Társulat nyomdáját, a Stephaneumot.
május 11. Mindszenty József bíboros püspökkari körlevélben kilátásba helyezi az egyházi fenyítést az iskolák államosítását támogatókkal szemben.
május 13. A fatimai ájtatosságon a Gellért-hegyi sziklakápolna előtt százezer hívő vesz részt.
május 19. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter levélben tárgyalásokra hívja a püspöki kart az iskolák ügyében. Május 29-i válaszában Mindszenty bíboros kéri, hogy a kormány vegye le a napirendről az iskolák államosításának kérdését.
május 20. XII. Piusz pápa Rogács Ferenc szombathelyi püspöki vikáriust pécsi segédpüspökké nevezi ki.
május 22-23.  A Makón rendezett Mária-napon 57 községből 85 ezer hívő vesz részt.
június  Országszerte tiltakozásokat tartanak az iskolák államosítása ellen.
június 5-6. Máriagyűd 800 éves ünnepségen 150 ezer zarándok vesz részt.
június 16. Az országgyűlés megszavazza az egyházi iskolák államosítását (1948/33. tc.).
augusztus 8. Meghal Madarász István kassai püspök, aki 1945-ben székhelyét áttette Hejcére.
augusztus 15. Kilencszáz éves jubileumát ünnepli a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-templom.
augusztus 20. Elmarad a Szent Jobb körmenet, melyet legközelebb csak négy évtized múlva, 1989-ben tartanak.
szeptember 7-8. Mária-kongresszust rendeznek Zalaegerszegen.
november 5. A püspöki kar hálás köszönetét fejezi ki az ország prímásának, Mindszenty Józsefnek apostoli munkájáért.
november 19. Letartóztatják Zakar Andrást, Mindszenty bíboros titkárát.
december 26.  Letartóztatják Mindszenty József hercegprímást.