1947

március 24 -
április 3. 
Budapest 97 templomában 155 missziós atya népmissziókat tart. 180 ezer 600 felnőtt és több mint százezer iskolás végez szentgyónást.
április 13.  Székesfehérvárott országos megemlékezést tartanak Prohászka Ottokár püspök halálának huszadik évfordulóján.
április 26.  Ledöntik Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök budapesti szobrát.
augusztus eleje  A püspöki kar levélben kéri a magyarországi németek kitelepítésének beszüntetését.
augusztus
14-16. 
Esztergomban hatvanezer zarándok jelenlétében nyitják meg a Boldogasszony-évet.
augusztus 20.  Több százezres körmenet kíséri a Hősök terére Szent István jobbját. 
szeptember
7-8.
 
Több mint százezer zarándok vesz részt a máriapócsi búcsún. 
október 1.  Mindszenty József hercegprímás pásztorlevelet bocsát ki a szlovákiai deportálások és a hazai németek kitelepítése ellen.
október 5.  Budapesten országos Mária-kongresszust tartanak.
október 6.  Sík Sándor átveszi a Piarista Rend magyar rendtartományának vezetését. 
december 4.  Az országgyűlés megszavazza a felekezetek teljes egyenjogúságát (1947/32. tc.).